Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

12 apr

Frågekort 4 del 2

Frågekort 5 innehöll fem frågor om ogräs, tillväxt och blastkvalitet. De första två frågorna handlade om kvarvarande ogräs efter avslutad behandling och ett inlägg med svaren på de frågorna är redan publicerad. Här kommer svaren på de tre sista frågorna som handlar och tillväxt och blastkvalitet.

Fråga 3. Blastkvalitet och tillväxt 15 juli – Här bedömer du tillväxten baserat på blastkvaliteten

 1. Tydligt begränsad tillväxt. Blasten har dålig färg, äldre blad dör. Mycket torrt och liten bladmassa. Kraftiga angrepp av bladsvampar eller växtnäringsbrister eller mycket ogräs eller strukturskador
 2. Bättre än 1 men sämre än 3
 3. Tappar tillväxt. Torrt, vissna blad i botten. Sover på dagen. Raderna syns eller gul/vissnande blast till följd av svampar, näringsbrist, vattenöverskott, strukturskada eller dålig tillväxt pga ogräs
 4. Bättre än 3 men sämre än 5
 5. Godkänt men växer inte för fullt. Torrt med vissna blad längst ner, slokar mitt på dagen eller bladsvampsangrepp eller symtom av växtnäringsbrist, kvarvarande ogräs, strukturskada eller angrepp av skadegörare
 6. Bättre än 5 men sämre än 7
 7. I stort friskt och grönt men börjar bli torrt eller begynnande angrepp av bladsvampar eller svaga symtom av någon form av växtnäringsbrist kvarvarande ogräs, strukturskada eller jordboende skadegörare
 8. Bättre än 7 men sämre än 9
 9. Helt friskt och grönt, varken för mycket eller för lite vatten

 

Svaren från odlarna varierar mellan 5-9. Medel för 5T-odlarna var 7,8 och för 5T+-odlarna 8,2. Svaren visar att blasten i de flesta fall var frisk och grön, men att den, på några fält, började uppvisa skador av bladsvampar, symptom på växtnäringsbrist, kvarvarande ogräs eller strukturskada. Det är viktigt att bladsvampsbehandlingen sätts in i tid innan svamparna har fått fäste då sprutmedlet inte har någon kurativ verkan. Bladsvampsbehandlingen ska följas upp tre veckor senare om behov finns.

 

 

Fråga 4. Blastkvalitet och tillväxt 15 augusti – Här bedömer du tillväxten baserat på blastkvaliteten

 1. Tydligt begränsad tillväxt. Blasten har dålig färg, äldre blad dör. Mycket torrt och liten bladmassa. Kraftiga angrepp av bladsvampar eller växtnäringsbrister eller mycket ogräs eller strukturskador
 2. Bättre än 1 men sämre än 3
 3. Tappar tillväxt. Torrt, vissna blad i botten. Sover på dagen. Raderna syns eller gul/vissnande blast till följd av svampar, näringsbrist, vattenöverskott, strukturskada eller dålig tillväxt pga ogräs
 4. Bättre än 3 men sämre än 5
 5. Godkänt men växer inte för fullt. Torrt med vissna blad längst ner, slokar mitt på dagen eller bladsvampsangrepp eller symtom av växtnäringsbrist, kvarvarande ogräs, strukturskada eller angrepp av skadegörare
 6. Bättre än 5 men sämre än 7
 7. I stort friskt och grönt men börjar bli torrt eller begynnande angrepp av bladsvampar eller svaga symtom av någon form av växtnäringsbrist kvarvarande ogräs, strukturskada eller jordboende skadegörare
 8. Bättre än 7 men sämre än 9
 9. Helt friskt och grönt, varken för mycket eller för lite vatten

 

Tillväxten efter den 15 augusti har stor betydelse för sockerskörden där den viktigaste perioden är från den 15 augusti till den 15 september. Under denna tid är tillväxten lika stor som från 15 september och fram till november. Svaren vi fått om blastkvalitet och tillväxt den 15 augusti varierar mellan 6-9. Medel för både 5T-odlarna var 8 och 5T+-odlarna 8,2. Svaren visar att blasten i de flesta fall var frisk och grön, men att den, på några fält, började uppvisa skador av bladsvampar, symptom på växtnäringsbrist, kvarvarande ogräs eller strukturskada. Det är viktigt att bladsvampsbehandlingen sätts in i tid innan svamparna har fått fäste och den ska följas upp tre veckor senare om behov finns.

Fråga 5. Blastkvalitet och tillväxt 15 september – Här bedömer du tillväxten baserat på blastkvaliteten

 1. Tydligt begränsad tillväxt. Blasten har dålig färg, äldre blad dör. Mycket torrt och liten bladmassa. Kraftiga angrepp av bladsvampar eller växtnäringsbrister eller mycket ogräs eller strukturskador
 2. Bättre än 1 men sämre än 3
 3. Tappar tillväxt. Torrt, vissna blad i botten. Sover på dagen. Raderna syns eller gul/vissnande blast till följd av svampar, näringsbrist, vattenöverskott, strukturskada eller dålig tillväxt pga ogräs
 4. Bättre än 3 men sämre än 5
 5. Godkänt men växer inte för fullt. Torrt med vissna blad längst ner, slokar mitt på dagen eller bladsvampsangrepp eller symtom av växtnäringsbrist, kvarvarande ogräs, strukturskada eller angrepp av skadegörare
 6. Bättre än 5 men sämre än 7
 7. I stort friskt och grönt men börjar bli torrt eller begynnande angrepp av bladsvampar eller svaga symtom av någon form av växtnäringsbrist kvarvarande ogräs, strukturskada eller jordboende skadegörare
 8. Bättre än 7 men sämre än 9
 9. Helt friskt och grönt, varken för mycket eller för lite vatten

 

Svaren varierar mellan 6-9. Medel för både 5T- och 5T+-odlarna är 8. Svaren visar att blasten i de flesta fall var frisk och grön, men att den, på några fält, började uppvisa skador av bladsvampar, symptom på växtnäringsbrist, kvarvarande ogräs eller strukturskada. 32% av odlarna har svarat att betorna mår bra, blasten är frisk och grön och har tillgång till lagom mycket vatten.