Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

15 apr

Frågekort 5

Det femte och sista frågekortet innehöll tre frågor som behandlade frågor om upptagning, skörd och lagring. Resultaten visas här.

Fråga 1. Upptagningsförluster

 1. Inte alls nöjd, mycket besvärligt i fält – spillet blev alltfär stort
 2. Bättre än 1 men sämre än 3
 3. Inte nöjd,  besvärligt i fält – spillet blev för stort
 4. Bättre än 3 men sämre än 5
 5. Ok upptagningsförhållande – spillet var rimligt
 6. Bättre än 5 men sämre än 7
 7. Nöjd, bra förhållanden i fält och spillet låg på en låg nivå
 8. Bättre än 7 men sämre än 9
 9. Mycket nöjd, bra förhållande i fält och spillet låg på en minimal nivå

 

Väder- och markförhållande under upptagningstillfället spelar en stor roll för resultatet. Hösten som gick var blöt och besvärlig, vilket gjorde att det var inte var helt lätt att hitta dagar då det var torrt och bra att ta upp betorna. Likväl är upptagningsförhållandena en viktig faktor för att kunna minska spillet och öka mängden betor som levereras till bruket. Att beståndet i fält är jämnt samt att inställningarna av betupptagaren är riktiga är också viktiga parametrar för att lyckas med upptagningen och minska spillet i fält. Svaren på frågan varierar mellan 1 – 9. Medel för 5T låg på 3,6 och för 5T+ på 5,5.

Fråga 2. Sockerskörd på fältet

 1. Fältet avkastade betydligt mindre än mitt 5-årsgenomsnitt
 2. Bättre än 1 men sämre än 3
 3. Fältet avkastade mindre än mitt 5-årsgenomsnitt
 4. Bättre än 3 men sämre än 5
 5. Fältet avkastade som mitt 5-årsgenomsnitt
 6. Bättre än 5 men sämre än 7
 7. Fältet avkastade mer än mitt 5-årsgenomsnitt
 8. Bättre än 7 men sämre än 9
 9. Fältet avkastade betydligt mycket mer än mitt 5-årsgenomsnitt

 

Svaren varierade mellan 1-8. Medel låg på 4,8 för 5T och på 4,7 för 5T+. 49% svarade att skörden låg under deras 5-årssnitt medan 14% svarade att fältet avkastade som 5-årssnittet. Hos resterande 37% låg skördenivån över 5-årsgenomsnittet. Hos många var det framför allt sockerhalten som var låg pga avsaknad av sol. Även besvärliga upptagningsförhållanden påverkade skörden negativt.

Fråga 3. Lagring efter den 20 dec

 1. Höga lagringsförluster eller förstört betmaterial vid leverans (anmärkning 5, 6 eller 7)
 2. Bättre än 1 men sämre än 3
 3. Kvalitén på betorna har försämrats betydligt under lagringen men inga anmärkningar
 4. Bättre än 3 men sämre än 5
 5. Rimliga lagringsförluster
 6. Bättre än 5 men sämre än 7
 7. Låga lagringsförluster – jag är nöjd
 8. Bättre än 7 men sämre än 9
 9. Inga lagringsförluster – jag är mycket nöjd
 10. Har ej levererat efter 20 dec

 

Hösten 2017 var, som alla minns, blöt men den var också mild. Att det var milt och inte mycket frost gjorde att det gick att lagra betor med låga förluster under hösten och vintern. 14% av de som svarat på detta frågekortet levererade inte betor efter den 20 december. Större delen av de som levererat efter den 20 december var nöjda då lagringsförlusterna var låga. Betorna ska lagras på en jämn och bra plats samt så ska de skyddas mot regn. Att ha som mälsättning att betorna ska täckas efter upptagningen innan det första regnet kommer är bra.