Tilvækst til
Tyve Ton 2020

5T Projekt Ribbon

13 Jun

Status i de svenske og danske 5T-marker

I de to sidste uger har NBR besøgt alle de svenske og danske 5T-dyrkere. Hvor de har foretaget den første opgravning af roer og taget de første billeder. Dette er en kort status og sammenligning af Danmark og Sverige.

Roerne er i både Danmark og Sverige blevet sået i uge 16, dvs. omkring 17.-18. april. Men nedenstående billeder viser, at de svenske roer umiddelbart ser ud til at være lidt foran de danske roer i udvikling og størrelse. Denne undersøgelse er dog et spinkelt grundlag for at vurdere forskellene.

 

Det første markbesøg

Ved markbesøgene de sidste to uger er der blevet udvalgt to områder i hver af 5T-markerne. Et område kaldet A og et område kaldet B. A er et område hvor roerne gror godt, og B er et område, hvor roerne af en uforklarlig årsag gror mindre godt.

I hvert område er der taget billeder på langs af rækkerne, på tværs af rækkerne og af jorden mellem rækkerne samt af nogle opgravede roer. Billeder samt analyser skal hjælpe med at finde ud af hvorfor roerne gror bedre i det ene område frem for det andet område.

Denne metode er også ved at blive udført hos de danske 5T+ dyrkere.

 

Status i de danske 5T-marker

Der er stor variation både inden for de enkelte marker og mellem de fire danske 5T-dyrkere. De danske 5T marker til sået omkring 18. -19. april.

I de danske marker var der en tydelig forskel mellem A og B områderne hos alle 5T-dyrkerne. Men det er for tidligt at give nogen endelige konklusion på hvorfor roerne gror forskellige i de to områder. Herunder ses markvariation hos Henrik Hansen, billederne er taget den 1. juni 2018. Billedet til venstre viser roestørrelse i område A og billedet til højre viser fem roer på stribe i B-området.

 

 

Herunder ses markvariationen mellem de fire danske 5T dyrkere. Billederne er taget d. 1. juni 2018.

Status i de svenske 5T-marker

 

Ligesom i Danmark er der stor variation i de svenske 5T marker. I Sverige er der fem 5T-dyrkere i år. Herunder er der kun billeder fra de fire af dyrkernes marker.

Billederne er taget d. 30. maj 2018 ved udførsel af første opgravning og markbesøg.

 

Herunder ses markvariationen inden for den samme mark. Det øverste billede viser område A, hvor roerne står godt. Det nederste billede viser område B, hvor roerne står dårligere. Det er tydeligt at se at roerne i det dårlige område er mindre både i bladmasse og rodstørrelse.

 

Hos en anden af de svenske dyrkere kan ser forskellen mellem område A og B således ud, ved at se ned langs rækkerne.

Samtidig så rækkerne på hos to andre 5T dyrkere sådanne ud på den samme dag. Variationen mellem 5T-markerne ser ud til at være større i Sverige end i Danmark.

Roernes vægt

Ved denne første undersøgelse er de største roer vejet. De danske roer kan endnu ikke helt følge med de svenske roer. Men vi håber på, at de overhaler dem inden næste markbesøg.

Der er kun vist 3 af danske 5T dyrkere, da man ved det første besøg ikke fik noteret rodvægten hos denne 5T dyrker.