Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

19 jul

Första fältbesöket 2018

I månadsskiftet maj/juni besökte NBR och Nordic Sugar alla svenska 5T-odlare. Vid fältbesöket valdes en A- och en B-ruta ut i varje fält, i samråd med odlarna. A-rutan markerades ut där betorna såg bäst ut på fältet medan B-rutan istället sattes ut där betorna såg ut att, av någon anledning, vara begränsade i sin tillväxt.

I varje ruta togs bilder längsmed raderna, på tvären mot raderna samt på jorden mellan raderna och på de betor som grävdes upp. Bilderna samt de analyser som görs i rutorna ska förhoppningsvis hjälpa till att ta reda på varför betorna växer bättre i det ena området jämfört med i det andra.

Här under visas betor från A- respektive B-rutan från ett fält och som synes var där stora skillnader både vad gäller betornas storlek samt mängden blast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här är bilder som är tagna längsmed raderna, från A- och B-rutan i ett annat fält.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hos en av odlarna såg det ut så här

 

 

 

 

 

 

 

 

och här ser vi att det inte bara skiljde sig inom fälten utan även mellan fälten fanns det stora skillnader.