Tilvækst til
Tyve Ton 2020

5T Projekt Ribbon

19 Jul

Markbesøg i juni og juli

Kort om markbesøg, den største roe og NDVI målinger i 5T og 5T+ markerne

 

Markbesøg

I løbet af juni blev A og B områderne afsat hos alle 5T og 5T+ dyrkerne. Felterne blev dels udvalgt efter markkendskab, men også med anvendelse af Nordic Sugar’s nye Benchmark program.

Ved besøget i juni blev der gravet roer op i hver felt. Roerne til opgravning udvælges i areal A ved først at tage fem naboroer, som er i god vækst og dernæst fem roer, som mangler nabo til en eller begge sider.

I areal B udvælges tilsvarende fem naboroer med reduceret vækst og dernæst fem roer uden naboer. På grundlag af disse fotos vil der for alle deltagende dyrkere blive udarbejdet en vurdering af roerne efter en standardiseret form, som er under udvikling. Men ved opgravningen blev der snakket om nogle af de umiddelbare forklaringer på hvorfor roerne i de to områder mistrives.

 

På billede herover ses som et eksempel roer fra et B-felt, med meget kraftigt nematode angreb. Det vil for eksempel være hos denne dyrker, hvor der vil blive taget ydereligere jordprøver, for at se om det er en bestemt nematoder art, antallet af nematoder eller det måske er det varme år der har gjort nematodeangrebet ekstra kraftigt i år.

 

Rodvægte – den største roe

 

De sidste 14 dage har NBR været hos alle 5T og 5T+ dyrkerne for at tage bladanalyser i A og B felterne. Analyserne vil blive brugt til at se om der er forskelle i næringsstofs indholdet mellem de to områder. Der vil komme resultater fra dette senere.

NBR har ved dette besøg også gravet en roe op hos hver dyrker. NBR fandt den umiddelbart største roe i marken, gravede den op og vejede den.

Der er gennem vækstsæsonen blevet indsamlet flere roe-vægte og vil fortsat blive det. Rodvægtene vil blive brugt til at finde den største roe, samt til at få lavet en vækstkurve for roe-rodens udvikling.

Roevægten hos deltagerne er ved denne opgravning mellem 217 og 651 gram. Ved denne vejning var det, DK2 har den største roe i marken med rodvægten 651 g. Disse vægte svare til et udbytte på op til 55,34 tons roer /ha ved et plantetal på 85.000 pl/ha. Det er vigtigt at huske at denne kurve ikke helt giver et retvisende billede af udbyttet i marken, men det siger noget om potentialet i marken, da det hele tiden er den største roe der er blevet vejet. Men som grafen også viser, så er der stor variation mellem dyrkerne.

 

 

Vi har desværre ikke nogen sammenligningsgrundlag, så vi kan ikke konkluderer om roerne er på niveau vægtmæssigt med tidligere år eller om de er bagefter. Vi vil lave en sammenligning med prøveoptagningsresultaterne, når de kommer i uge 33.

Men vi ved at roerne først for alvor begynder at vokse i slut juli og august, og det er her vi vil se en stor tilvækst. På tidspunkter kan rodens tilvækst være op til 150g/ha/dag.

 

NDVI-målinger

Nordic Sugar har lavet et benchmark program, hvor 5T+ dyrkerne er testpersoner i år. I programmet er det muligt at følge udviklingen i sine marker. Udviklingen bliver målt på NDVI, dvs. bladmassen og hvor grønne markerne er.

Derudover kan du sammenligne dine marker med alle andre roermarker i 10km radius.

 

Herunder kan du se udviklingen i de fire 5T marker. Grafen viser at der har været vækst i roerne frem til 6. juni, men herefter ser de foreløbige tal ud til at væksten er gået i stå. Satellitten som tager billederne, måler NDVI i marken, dvs. den måler hvor grøn marken er. Så hvis det er overskyet, kan den ikke måle noget, angiver værdien til 0. eller når roerne smider de ældste blade og dermed åbner rækkerne lidt igen, vil satellitten se det som en nedgang i bladmassen og dermed vil NDVI- værdien falde.