Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

22 aug

Frågekort 2

Frågekort 2 innehöll 3 frågor som handlade om såtidpunkt och etablering.

Fråga 1. Sådatum – Ange sådatum inom intervallen nedan

 1. Efter den 30 april
 2. 27-30 april
 3. 24-26 april
 4. 21-23 april
 5. 18-20 april
 6. 15-17 april
 7. 12-14 april
 8. 9-11 april
 9. Före den 9 april

Diagrammet nedan visar svarsfördelningen på fråga 1. Bland 5T-odlarna låg medelsådatum den 15 april (i fjol den 8 april) och för odlarna i 5T+ infann den sig lite senare, närmare bestämt den 17 april (11 april i fjol). Som framgår av diagrammet sådde knappt 10% av odlarna sina betor den 9-11 april och drygt 40 % den 12-14 april.

Under hösten/vintern 2017 kom det mycket nederbörd, som alla vet. Februari – mars 2018 var temperaturen lägre än normalt. Värmen kom i april och har sedan hållt i sig. Sådden startade sent i år och inte förrän den 9 april kom de första betfröna i marken. På Österlen och på delar av Söderslätt kom sådden igång senare på grund av mer snö där än i övriga Skåne. Sådden var samlad då det inte var många avbrott för nederbörd under våren. Medelsådatum blev den 17 april som kan jämföras med femårsmedeltalet som är den 9 april. Den 4 maj var drygt 95% av betarealen sådd. Potentialen för en hög skörd ligger i att ta vara på så stor del av solljuset och värmen som möjligt och därför bör sådden ske så snart jorden reder sig och det finns utsiker för torrt väder några dagar efter sådd.

För varje dag sådden fördröjs mellan den 15 mars – 15 april är förlusten 50-70 kg socker per hektar. Från den 15 april till den 30 april är förlusten större, drygt 100 kg socker per hektar. Rekommendationen om att så sockerbetorna före vårspannmålen är ingen ny idé inom rådgivningen utan redan i maj 1920 skrev professor L. Forsberg på Alnarp ”så snart jorden upptorkat tillräckligt och hunnit beredas till en god och tjänlig såbädd, genast verkställa betsådden, och detta även om sädessådden ej skulle vara fullbordad”. När han konstaterade detta utgick han från resultaten av såtidpunktsförsöken på Alnarps försöksfält 1916-1919.

Under maj månad var det mycket torrt, i princip kom det inget regn efter sådd. I år var det därför extra viktigt att ha placerat fröna i fuktig jord för att säkerställa en god uppkomst.

Fråga 2. Såbädd

 1. Inte alls nöjd. Dålig såbädd med otillräcklig mängd finjord eller alltför blött undertill. Jag förväntar mig att detta sänker skörden betydligt
 2. Bättre än 1 men sämre än 3
 3. Jag är inte nöjd. Såbädden blev inte som jag tänkt mig på stora delar av fältet, kanske lite blött undertill med risk för packningsskador. Räknar inte med ett bestånd som ger full skörd.
 4. Bättre än 3 men sämre än 5
 5. OK men inte perfekt överallt. Kom lite djupt/lite dålig frötäckning/lite vått i botten/lite grovt men bör ge över 80 000 plantor/ha
 6. Bättre än 5 men sämre än 7
 7. Bra men inte helt perfekt. Räknar med 80-90% uppkomst
 8. Bättre än 7 men sämre än 9
 9. Finjord och fukt på runt 2,5 cm runt varje frö. Räknar med mer än 90% i uppkomst

Såbädden är av avgörande betydelse för en bra och jämn uppkomst som resulterar i en hög skörd. Deltagarnas svar visar att i de flesta fall var såbädden bra och drygt 55% av de som svarat på frågekortet gav såbädden högsta eller näst högsta betyg. 34% svarade att resultatet var bra men inte perfekt.

En lyckad etablering är 80% av skörden. Man bör eftersträva en frötäckning med drygt 2 cm finbrukad jord, med fröna noggrant placerade i fuktig såbotten.

Fråga 3. Datum för 1 planta/meter – Ange när du hade 1 planta/meter uppe i genomsnitt på fältet. Kontrollera på ett antal ställen över fältet. Betan räknas som uppkommen när den fällt ut hjärtbladen

 1. Efter den 6 maj
 2. 4-6 maj
 3. 1-3 maj
 4. 28-30 april
 5. 25-27 april
 6. 22-24 april
 7. 19-21 april
 8. 16-18 april
 9. Före den 15 april

Uppkomsten och etabeleringen på sockerbetsfälten är ett direkt resultat av odlarens åtgärder före och i samband med sådd kombinerat med val av såtidpunkt. Sådden under 2018 var samlad utan några längre avbrott. Det varma vädret efter sådd bidrog till att uppkomsten gick fort. Ungefär 10 dagar efter sådd hade delar av betorna tittat upp, vilket kan jämföras med 20 dagar i fjol. Eftersom vi vill att varje frö ska resultera i en betplanta måste varje enskilt frö placeras och täckas med jord anpassat till rådande markfukt och markförhållen. Lite för grund sådd i torr jord på en del fält gjorde att betorna kom upp i olika omgångar samt att möss passade på att äta en del av fröna. Det varma vädret i samband med uppkomst samt att det vid sådd fanns gott om fukta i såbotten gjorde att rotsvampar trivdes och en del fält drabbades hårdare av svampangrepp än andra.

En bra såbädd och en bra placering vid sådd möjliggör en snabb och tidig etablering av betorna. På detta sätt ökar man möjligheterna för betorna att växa ifrån skadedjur och svamp samt klara av herbicidbehandlingarna utan skador. En hög andel friska plantor i betfältet är en av de starkaste faktorerna för en hög sockerskörd.