Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

23 aug

Frågekort 3, del 1

Frågekort 3 innehöll 6 frågor om tillväxten i fält, i detta inlägg presenteras svaren på de tre första

Fråga 1. Eventuell omsådd – Ange datumintervall för eventuell omsådd

 1. Efter den 16 maj
 2. 11-15 maj
 3. 6-10 maj
 4. 1-5 maj
 5. 26-30 april
 6. 21-25 april
 7. 16-20 april
 8. Före den 15 april
 9. Ingen omsådd

Som diagrammet här under visar så sådde en odlare om sitt betfält den 21-25 april. I nästa diagram visas det att orsaken till omsådden var vindskador.

Fråga 2. Orsak till eventuell omsådd – Ange orsak för eventuell omsådd

 1. Frostskador
 2. Vindskador
 3. Skadegörare (insekter ovan och under mark)
 4. Möss
 5. Sprutskador
 6. Skorpa/igenslamning
 7. Hagel
 8. Jordboende svampar (Aphanomyces, Pythium)
 9. Ingen omsådd

I slutet av april blåste det kraftigt och det orsakade sand- och jordflykt på lätta jordar. Det är ofta svårt att göra en bedömning direkt efter skadan men några dagar efter de kraftiga vindarna bör man räkna hur många plantor som finns kvar. Gränsen för omsådd i början av maj är ca 2-2,5 plantor per meter, vilket motsvarar 40 000-50 000 plantor per hektar. Dessa plantor ska vara hyfsat jämnt fördelade över fältet. Om tillväxtpunkten är intakt kan även kraftigt skadade betor överleva samt överhöljda betor kan orka upp genom lös jord.

 

Fråga 3. Datum 4 lika stora blad – Ange när hälften av plantorna hade 4 utvecklade blad i genomsnitt

 1. Efter den 29 maj
 2. 26-29 maj
 3. 22-25 maj
 4. 18-21 maj
 5. 14-17 maj
 6. 10-13 maj
 7. 5-9 maj
 8. 1-4 maj
 9. Före den 30 april

Blasten är betans ovanjordiska sockerfabrik. För en hög sockerskörd är en hög marktäckning av blast redan tidigt på säsongen väldigt viktig. Det varma vädret efter sådd gjorde att uppkomst och tillväxt gick fort i början av säsongen. En nia står för 4 blad före den 30 april. 24% av de som svarat på frågekortet har svarat en sjua, vilket motsvarar den 5-9 maj. Medel för hela gruppen hamnade på 5,4, som betyder fyra lika stora blad runt den 15 maj. Motsvarande datum för fjolåret var den 22 maj. Det varma vädret i våras gynnade en snabb tillväxt i början av säsongen.