Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

31 aug

Hur ser betorna ut i 5T-fälten?

I måndags och tisdags grävdes det upp betor på våra svenska 5T-gårdar.

Medelvikten på de uppgrävda betorna varierade mellan knappt 1 kg ner till 0,4 kg/beta. På Gretelund har fältet bevattnats ungefär var åttonde dag under hela sommaren medan det på Valterslund har kommit en ännu mindre mängd regn än på de andra gårdarna.

Diagrammet ovanför visar de beräknade rotskördarna, med de uppgrävda betorna som utgångspunkt. Nu är detta bara uppskattade skördar då betfälten sällan är helt jämna, bättre och sämre partier finns alltid. Diagrammet ger i alla fall en fingervisning om hur skörden kan bli. Det är samma bild som vi har, i de områden där det har bevattnats kan skördarna bli väldigt bra medan rotskördarna i andra områden kommer att bli något lägre än normalt. På Gretelund vägde genomsnittsbetan 1 kg och med ett perfekt plantbestånde, som där är på fältet, ger det en rotskörd på över 100 ton/ha. Det finns hopp även i år!

Uppgrävda betor på Gretelund samt betfältet längs med raderna. Det gick att se aphanomycesangrepp på några av betorna. Fältet är sprutat mot bladsvampar men nya mjöldaggsangrepp finns och därför är det snart dags för en uppföljande behandling.

På Tofta såg betorna respektiver betfältet ut som på bilderna här över.

Lovisero

Hviderup

Valterslund