Tillsammans till
20 ton 2020

5T i övriga Nordzuckerländer

Det är inte bara i Sverige som 5T-projektet finns, utan även i de andra Nordzuckerländerna har vi medverkande gårdar.

Sverige: 5 gårdar
Danmark: 4 gårdar
Finland: 2 gårdar
Tyskland: 4 gårdar
Litauen: 1 gård
Polen: 1 gård
Slovakien: 1 gård

Sådden i Nordzuckers länder blev senare än normalt men betorna kom upp snabbt och växte bra i det varma vädret som var i maj månad. På många platser kom det dock inget regn på hela sommaren. Speciellt hårt drabbades Sverige, Danmark, Polen och Tyskland. I Slovakien och Litauen växte betorna tillfredsställande och fick tillräckligt med nederbörd. Generellt visar provgrävningarna i de olika länderna stora regionala skillnader.

I Tyskland såddes betorna på 5T-gårdarna mellan den 31 mars och den 9 april, med ett radavstånd på 45 cm. Bilderna A-D är tagna den 29 maj och den 1 juni. Bilderna A och C visar betor som är sådda den 31 mars, medan betorna på bild B är sådda den 8 april. D-bilden visar betor som är sådda den 9 april. Jordtypen på dessa fyra gårdar är mycket olika, betorna på bild C växer i lättare sandjord.

I Polen finns det en 5T-gård och bilderna A och B här under visar A-rutan (det bra området) och B-rutan (det dåliga området) på fältet. Betorna såddes den 9 april under goda förhållanden. Under maj månad kom det omkring 18 mm regn och den genomsnittliga temperaturen låg på 17,1 grader. Lantbrukaren vattnade sina betor efter att bilderna togs och hans åsikt var att orsaken till den sämre delen av fältet (B-rutan) var dålig jordstruktur.

Den 25 april blev betorna sådda på den enda 5T-gården i Litauen. Den 2 maj kom det ett kraftigt regnväder som gjorde att ytan slammade igen, vilket är en orsak till ett sämre plantantal. Det var det enda regnet som kom under maj månad. Bilden här under visar hur det såg ut i den bra rutan.

Den första NDVI-mätningen gjordes under v 22 (28 maj-3 juni). Diagrammet här under visar hur det såg ut i de olika länderna, på de olika gårdarna samt i A- och B-rutorna. Slovakien och Polen hade de högsta värdena. Även två av gårdarna i Tyskland hade höga NDVI-värden.

S1: Gretelund
S2: Valterslund
S3: Lovisero
S4: Tofta
S5: Hviderup

Två veckor senare, v 24, såg de uppmätta värdena ut som på diagrammet här under. Som synes ligger S1 = Gretelund bland de högsta NDVI-värdena.

V 28 gjordes också en mätning. Resultaten visas här. Under den månaden hände det mycket i betfälten, vilket var väntat. Gretelund ligger fortfarande i topp och dessutom med väldigt jämna värden i A- och B-rutan. Betorna på Valterslund (S2) hade kommit gång ordentligt och växt till sig. På Tofta (S4) led betorna i främst A-rutan av torkan och bladen vissnade ner, att något hänt syns också tydligt i diagrammet. De höga värdena i Danmark beror delvis på ogräs i fält (NDVI-mätaren mätter all grön biomassa i fältet och gör därmed inte skillnad på betblast och ogräs).

Hur resultatet av mätningarna såg ut över alla veckor syns nedan.

Förutom NDVI-mätningar har vi även grävt upp betor i de olika fälten. Den största betan i fältet valdes ut, nackades och vägdes. Blasten vägdes också. Resultatet för v 28 visas här nedan, det blåa är betvikten och det oranga är blastvikten.

Litauen, Slovakien och Polen hade både den högsta betvikten och även den högsta blastvikten. Polen och Slovakien hade redan v 22 de högsta NDVI-värdena. Betfältet i Polen började vattnas redan i början av juni. Mycket blast redan tidigt på säsongen är viktigt för bettillväxten.

 

 

 

5T Projekt Gårdar