Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

26 sep

NDVI-mätningar

NDVI är ett mått på den gröna biomassan.

Blasten är betans ovanjordiska sockerfabrik. Det är blasten som möjliggör en hög inlagring av kolhydrater. A och O för en hög sockerskörd är en högmarktäckning redan tidigt under säsongen.

Vi har mätt NDVI i A- resp B-rutan på 5T-gårdarna ett par gånger under säsongen och resultaten visas i diagrammet här under.

Betorna på Gretelund var igång tidigt och det var där vi mätte upp de högsta NDVI-värdena under hela säsongen. Näst högst NDVI-värde mättes upp på Tofta vid den första mätningen men de andra gårdarna hann i kapp och förbi innan nästa mätning. A-rutan som vi valde ut på Tofta såg bra ut vid första tillfället men drabbades hårt av torkan, medan B-rutan på samma gård såg bättre ut.

Resultaten från B-rutorna visas i nästa diagram. Där ser vi att B-rutan på Tofta i princip nådde ända upp till B-rutan på Gretelund i senaste mätningen. Betorna på Tofta satte mycket ny blast efter att där kommit regn och det är orsaken till att NDVI-värdet ökat.  Starten på Valterslund var sen, betorna växte sakta och har haft lite blast under hela säsongen.

lk