Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

02 nov

Fältbesök med 5T+

Tanken med projektet som vi kallar 5T+ är att vi alla ska hjälpas åt att höja våra skördar. Att träffas i fält för att utbyta erfarenheter samt att lyfta frågor och funderingar är både givande och trevligt. I början av juni var vi runt 30 stycken som åkte iväg med buss från Örtofta för att besöka två av projektdeltagarnas fält.

Vi började på Slättängs gård Trulstorp där Jacob Benett mötte upp oss. Jacob Benett är ordförande i Betodlarföreningen och han berättade om prisbilden på socker internationellt och vad som händer på världsmarknaden. Ute i betfältet berättade driftsledare Jonas Sjunnesson om deras betodling, om tankar och planer framöver.

Efter att vi hade varit ute och tittat i betfältet hoppade vi upp på bussen igen för vidare färd till Jan-Greger Persson och hans son Johan på Höjs Boställe. I bussen på väg dit berättade Jan-Greger och Johan om verksamheten på gården, både om lantbruket men också om linoljan de tillverkar och säljer under namnet Boställets Lin. Vi började med kaffe och kaka i maskinhallen innan vi tog oss ut i fältet för att titta på sockerbetsfältet.

Under dagen informerade Anders Rydén om läget i Sverige och utomlands medan Joakim Ekelöf från NBR berättade om NBR-försök.

Deltagarna hade fått i ”uppdrag” att gräva upp stora och små betor i sina egna betfält och ta med sig dessa. De som tagit med sig betor hemifrån visade upp dessa samt bild på fältet. Utifrån hur det känns när man gräver i marken kan man bilda sig en uppfattning om markstruktur och vad som gör att vissa betor är större än andra. Generellt för våren kan sägas att där det var lösare och inte så väl återpackat var betorna mindre än de områden som var hårdare/mer kompakta. I de lösa partierna fick inte betorna tag på den näring de behövde, vilket betorna lyckades med som växte där det var mer packat. Ytterligare en gång kan det påtalas hur viktigt det är att vara ute i sitt betfält löpande under säsongen och se vad som hander/följa utvecklingen.