Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

07 nov

Säsongens NDVI-mätningar

NDVI har mätts löpande under säsongen på våra 5T-gårdar. I samband med att betorna skördades på gårdarna mättes även NDVI för sista gången det här året. Resultaten från säsongen visas i diagrammen här nedan.

Gretelund hade det högsta NDVI-värdet redan vid första mättillfället, och det höll i sig under resten av säsongen. Betorna på Gretelund kom igång fort efter sådd. Flytande gödning hade myllats vid sådd och det var lätt tillgängligt för betorna när de behövde det. I år då det varit så torrt var det extra bra att mylla gödningen och speceillt då flytande. Betorna på Tofta kom också igång snabbt efter sådd, men utan möjlighet till bevattning under den torra sommaren slokade de och delar av blasten vissnade ner. När regnet kom växte blasten om och det ser vi på de två sista mätningarna där NDVI-värdet steg.

Betorna på Valterslund var inte snabba i starten och det tog tid innan de kom igång. Det var, som på många andra ställen, riktigt torrt i somras och det påverkade blasttillväxten negativt. Vid sista mätninen hade glappet mellan alla fem gårdarna minskat och NDVI-värdena låg relativt samlade. För att få en så hög skörd som möjligt är det viktigt att ha mycket grön blast = solfångare tidigt på säsongen.

Resultatet från NDVI-mätningarna i B-rutorna syns i diagrammet ovanför. Det ger en liknande bild som för A-rutan, med undantag av linjen från Tofta. B-rutan på Tofta led inte lika mycket som A-rutan gjorde på samma gård. Lovisero och Valterslund hade de lägsta värdena vid första mättillfället.