Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

14 jan

Besök på Örtofta

Den 9 januari togs kampanjens sista betor emot på Örtofta, två dagar innan dess var 5T+-odlarna inbjudna till studiebesök i Betmottagningen och i Provtvätten.

Förmiddagen började med att Anders Rydén berättade om den nya förtvätten samt lite om den planerade utbyggnaden. Turen fortsatte därefter till Betmottagningen där Birger Olsson berättade om verksamheten och inleveranser av betor.

Från Betmottagningen gick vi genom provtagningen och därefter vidare mot Provtvätten. I Provtvätten tog Bo Bergdahl över guidningen. Efter intressanta diskussioner avslutades besöket med middag i matsalen.