Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

19 mar

Vill du ha gödslingsförsök på din gård?

 

Vill du vara med och utvärdera några av de senaste forskningsrönen? Nedan finner du två upplägg som du frivilligt kan välja att delta i om det känns aktuellt för dig och din gård. Läs och begrunda och hör av dig om du tycker det låter intressant. Du är välkommen att höra av dig även om du inte är med i 5T eller 5T+.

 

Bredspridning, Rapid- eller radmyllning?

De senaste årens försök har visat stora utslag för placerad gödning (se figur nedan). Ofta väcks frågan kring hur stor skillnaden är mellan ”riktig” radmyllning och gödning placerad med en Rapid eller Spirit. Det är heller inte ovanligt att man får frågan – vad hade hänt om du bredspridit din gödning tidigare så att den fått lösas upp och regnat ner i jorden? Går du och bär på någon av dessa tankar och/eller funderar på radmyllning kan detta upplägg kanske vara något för dig?

Figur 1 Stora utslag för placerad gödning. I detta försök har led 1, 3, 4, och 5 fått 105 kg N 25 kg P och 56 kg K. Den angivna placerade probeta-givan i diagrammet har toppats med N34, P20 och Kalisalt så att alla led (förutom led 6) fått samma NPK giva. Led 6 har fått 100 kg K och 50 kg Na extra.

 

Upplägg:

Här tänker vi oss fyra möjliga behandlingsled

  1. Bredspritt strax innan sådd
  2. Bredspritt tidigt (minst två veckor innan sådd)
  3. Rapidmyllat eller myllat med spirit (ca 8 cm djup)
  4. ”Riktig radmyllning” gödningen placerad 4-6 cm bredvid och 6 cm under fröet. Med flytande eller fast gödning. Antingen med egen maskin eller så kommer HS och sår ett par drag som referens med försökssåmaskinen.

 

Alla odlare behöver inte ha alla strategier men fyran och ettan eller tvåan är ett krav. Gärna alla fyra på samma fält. Vi jobbar i hela arbetsbredder och försöker göra upplägget så enkelt som möjligt för att underlätta det praktiska arbetet i fält. Finns intresse så hör av dig så diskuterar vi upplägget tillsammans.

 

Bekämpa Aphanomyces med Besal

Växthustester har visat att man med en tillräckligt hög giva Besal kan bekämpa Aphanomyces (se bild nedan). Vi vill nu testa detta i fält och riktar oss till lantbrukare som upplever att du ibland har problem med Aphanomyces.


Figur 1 den övre raden har fått 0,25g Besal per kruka och den nedre raden 0,5g per kruka.

 

Upplägg:

Upplägget är enkelt. Du ställer helt enkelt in din gödselspridare på 160 kg/ha och fyller på med Besal. När du kommer till mitten av fältet vänder du tillbaka och ger dubbel giva i ett körspår. I körspåret bredvid lägger du trippel giva och spåret utanför detta hoppar du över. Då har du tre körspår bredvid varandra med 160, 320, 480 och 0 kg Besal. Märk ut spåren tydligt i fält och på papper. Den högsta givan på 480 kg Besal skulle i teorin kunna ge plantborfall och skorpbildning så är fältet långt kan sträckan begränsas, dock behövs minst 75 m med den höga givan.

Gödningen körs ut innan första harvningen. Gärna i tiltorna och gärna innan regn så att saltet hinner lösas upp.

Vid synliga effekter kommer mätningar och uppföljningar att utföras av NBR.

 

Är ni intresserade av något av dessa försök är ni välkomna att höra av er:

Rebecka Svensson
0709-537226
rebecka.svensson@nordzucker.com