Tilvækst til
Tyve Ton 2020

5T Projekt Ribbon

17 Apr

5T og 5T+ projektet i 2019

Det er det sidste år 5T projektet løber i sin nuværende form. Derfor er der ikke så mange ændringer i forsøgs opsætningen hos den enkelte deltager sammenlignet med de to foregående år. Deltagerne vil igen i år modtage en række spørgeskemaer om såbed, ukrudtsbekæmpelse, bladsvampebekæmpelse mv. Der er omkring 20 deltagere i projektet, og alle deltagere vil i 2019 betegnes som 5T dyrkere.

De tilmeldte 5T/5T+ dyrkere vil udvælge en mark, hvor de kender til, eller ved hjælp af kort, finder et område med dårlig vækst. Senere vil der blive udvalgt to områder i hver af 5T-markerne. Et område kaldet A og et område kaldet B. A er et område hvor roerne gror godt, og B er et område, hvor roerne gror mindre godt.

I hvert område vil der ved markbesøg blive taget billeder på langs af rækkerne, på tværs af rækkerne og af jorden mellem rækkerne samt billeder af nogle opgravede roer. Billeder, jordprøver og bladanalyser skal hjælpe med at finde ud af, hvorfor roerne gror bedre i det ene område frem for det andet område. Et af projektets hovedformål er at optimerer roedyrkningen og dette kan blandt andet gøres ved at undersøge hvorfor nogle områder har dårligere vækst end andre områder i samme mark og dermed klarlægge om det er noget vi kan optimere og ændre på.

I 2018 testede 5T dyrkerne Nordic Sugars Benchmark værktøj. Deres afprøvning og evaluering af programmet har medført, at vi har åbnet det for alle roedyrkere i 2019. Nordic Sugars Benchmark program kan give et overblik over væksten og ensartetheden i dine roemarker. Læs mere om programmet på www.sukkerroer.nu. Nogle af 5T dyrkerne har kunne genfinde deres A og B områder i Benchmark programmet, og andre opdagede nye områder i deres marker.

I 2018 så vi blandet andet på alle 5T dyrkernes NDVI værdier gennem sæsonen, ud fra disse lavede en tilvækstkurve for hver 5T-mark. På tilvækstkurverne kan vi se at sommerens tørke  tydeligt ses som et dyk midt på kurven. Normalt er en tilvækstkurve vandret efter rækkelukning. Kurverne i 2018 viser ligeledes, at der blev dannet nyt bladmasse sidst i august/først i september, dette giver en stigning på kurven. Vi ved fra tidligere forsøg, at der er sammenhæng mellem udbytte og NDVI-værdier.  Det var også det 5T markerne viste i 2018 ud fra Benchmark værktøjet. De marker der kom hurtigt fra start, havde generelt set højere udbytter.

Figuren viser tilvækstskurven for fem 5T dyrkere. Tørken i 2018 ses tydeligt på kurverne, som et dyk i NDVI-værdierne. Dannelsen af ny bladmasse omkring 1. september giver stigningen på kurverne. Kurverne burde alle starte i 0, men der er lidt “baggrundsstøj” fra jorden, og dette er årsagen til at kurverne har forskellige udgangspunkter.

 

Noget nyt vi tilbyder deltagerne i år er en tidlig bladanalyse, som kan fortælle om roerne i marken mangler nogle næringsstoffer. Bladanalysen tages på et tidligt tidspunkt, ca. når roerne har fire blade, hvor det er det stadig muligt at tildele de evt. manglende næringsstoffer. Det bliver spændende at følge og se om roerne generelt set har hvad de skal bruge og hvordan roerne retter sig efter eventuelle ekstra tildelinger.

Nordic Sugar vil i 2019 forsøge at bruge 5T markerne noget mere ved f.eks. at invitere alle roedyrkere på besøg i nogle af dem, hvis der er noget spændende at se og følge. Der er hos en af 5T dyrkerne anlagt en mark med Force-bejdset frø, som vi vil følge tæt.

Vi skal i 2019 tage stilling til hvordan projektet skal defineres fremadrettet. Der er rigtig mange gode perspektiver i dette projekt, og det er klart at projektet, for at kunne fortsætte, skal have til formål at optimere, styrke og udvikle roedyrkningen og være til gavn for alle. Produktets fremtid vil derfor også være et tema i 2019.