Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

29 maj

Andra fältmötet 2019

Ett tiotal personer samlades i tisdags förmiddag på Alnarp, tillsammans med representanter från NBR och Nordic Sugar. Temat för dagens diskussioner var ogräsbekämpning. Vilka möjligheter kommer det att eventuellt finnas i framtiden? Vilka produkter finns med i ogräsförsöken? Vilka produkter är bra på vilka ogräs? Hur påverkars vitfärgningen av olika Centiumdoser och hur påverkar vitfärgningen skörden? Det var några de frågor som vi diskuterade.

En del av dessa frågeställningar kommer också att tas upp på årets sommarmöte.