Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

17 maj

Första fältmötet 2019

Såtids-, insekts- och betningsförsök besöktes på årets första fältmöte som hölls på förmiddagen den 16 maj utanför Lund. Vi kommer att fortsätta att ordna fältmöten ett par gånger till och tar på dessa möten upp frågeställningar, problem och möjligheter. Allt för att vi tillsammans ska lära oss mer och utbyta kunskaper och erfarenheter.