Tilvækst til
Tyve Ton 2020

5T Projekt Ribbon

18 Jun

Status fra 5T markerne

Resultaterne af bladanalyserne er kommet tilbage og der er blevet gravet roer op i næsten alle 5T marker nu.

 

Bladanalyser

Først i juni blev der indsamlet bladanalyser fra 5T markerne. Disse analyser blev analyseret i løbet af en uge, og dyrkerne har fået tilsendt deres resultater.

Overordnet set var der mange af dyrkerne, der havde bormangel, men det er vores forventning, at regnen det sidste stykke tid, har ”frigivet” bor, samt at roernes hurtige vækst i øjeblikket gør det lettere for roerne at få fat i bor og andre nærringsstoffer omkring roden.

Vi så også, at mange af roerne havde høje tal for kvælstof, hvilket ser spændende ud og det vi vil se lidt nærmere på. Der vil komme en opdatering og en nærmere forklaring af resultaterne på et senere tidspunkt.

 

Opgravning i A- og B-områderne

Så har vi været på besøg hos alle 5T dyrkerne og taget billeder og opgravet roer i deres afmærkede områder.

Hver dyrker er, som de tidligere år, blevet bedt om at finde et område i deres mark, hvor roerne står godt (A) og et område hvor roerne af en eller anden årsag gror mindre godt (B).

Hvert område er blevet inddelt i 4 felter. I hvert felt er der gravet 5 roer op, som stod på stribe og fem enkeltstående roer, dvs. roer uden naboer. I A- området er det de største fem roer på stribe og i B-området er det fem af de mindste roer på stribe. Metoden er valgt udfra teorien om, at de enkeltstående roer i f.eks. B-området, er de roer som har ”overlevet”, men det har naboen ikke. Så er det store spørgsmål om vi kan forklare ”hvorfor”.

Der bliver taget billeder på tværs af rækkerne i hvert felt, og der bliver taget billeder af hver opgravning. NBR kan ud fra billederne analysere og finde mulige årsager til, hvorfor roerne gror godt eller mindre godt. Der er meget arbejde i denne analysemetode, men der arbejdes, ud fra de sidste tre års opgravninger, på at udvikle og finde en metode til at kunne give nogle retningslinjer for eventuelle “misvækst”- årsager i marker ud fra billeder og opgravninger.

5T projektet afsluttes i 2019, og der skal skrives en rapport, hvor alle resultater skal opgøres, samt alle billeder skal analyseres og vurderes. Det er ud fra dette, at NBR kan se om, der er mulighed for at udvikle eller opsætte retningslinjer for metoder til at finde årsager til hvorfor nogle områder i markene gror mindre godt end andre.