Tilvækst til
Tyve Ton 2020

5T Projekt Ribbon

09 Jul

Udvikling i roemarkerne

Er roerne foran sidste år? Det kan være svært at huske helt nøjagtigt, men læs og se lidt om forskellene mellem 2018 og 2019 indtil videre i 5T-markerne.

Der blev for ca 14 dage siden gravet roer op i alle 5T marker og taget billeder af disse roer. På billederne herunder er roerne gravet op hos dyrker DK130 den 17. juni 2019 og den 14. juni 2018, dvs på ca samme dato begge år. På hvert billede er der lagt en tommestok og den viser ca en meter. Roerne til højre på de to billeder er enkeltstående roer, dvs. roer hvor “naboerne” af en eller anden årsag har manglet.

Roerne i 2019 er lidt mere forgrenet og mindre end de opgravede roer i 2018. De to vækstsæsoner var meget forskellige. Maj måned var  i 2018 varm, og roerne voksede hurtigt.  I 2018 var tørken på nuværrende tidspunkt allerede begyndt at påvirke roemarkerne. Så i 2018 kom roerne bedre fra start og opgravningerne skete inden tørken for alvor påvirkede roerne. I 2019 har den lange og kolde periode lige efter såning påvirket roernes udvikling, de var langsomme om at komme igang og mange steder var var fremspiringen uens. Der er også ca. 10 dages forskel i såtiden mellem de to år. Varmen og den hurtige fremspiring i 2018 er nok den primære årsag til at roerne på billedet fra 2018 er større end roerne fra 2019. Roerne i 2018 var på det tidspunkt også begyndt at søge i dybden for at finde vand, hvilket roerne i 2019 på det tidspunkt ikke har haft det store behov for endnu. Men helt overordenet er der ikke de helt store forskelle at se på de to år.

 

Roerne er opgravet i A feltet, dvs. 5 store roer på stribe (t.v.) og 5 enkeltstående roer (t.v). De er opgravet d. 14. juni 2018 hos DK130.

Roerne er opgravet i A feltet, dvs. 5 store roer på stribe (t.v.) og 5 enkeltstående roer (t.h).
De er opgravet d. 14. juni 2018 hos DK130.

Her ses roer, som er opgravet i felt A, dvs. igen 5 store roer på stribe (t.v.) og 5 enkeltstående roer (t.h).
De er opgravet d. 17. juni 2019 hos DK130.

 

 

Hvordan kan man ellers sammenligne roernes udvikling mellem to år?

Vi har her forsøgt at se på satellitbillederne fra vores Benchmark program, hvor det er muligt at følge roernes udvikling, dvs. hvor grønne roemarkerne er på et givent tidspunkt. Der er en refleksion fra jorden, hvilket er årsagen til at graferne ikke “starter” i nul.

NDVI er en nem og enkel måde at følge med i hvor hurtigt ens roemark bliver grøn. Det er velkendt at jo hurtigere en roemark lukker rækkerne, des mere bladmasse har marken og derved et grundlag for at danne meget sukker i roden. Så der er en sammenhæng mellem hvor hurtigt roerne lukker rækkerne og det endelige udbytte.

På grafen herunder er der afbilledet NDVI-kurverne for 4 udvalgte 5T marker fra 2018 og 2019, som er geografisk tæt placeret.  På kurven viser de grønne linjer NDVI-værdier for 2018 og de blå linjer er NDVI-værdierne i 2019. De grønne linjer stiger tidligere end de blå linjer, hvilket stemmer godt overens med at roerne kom langsommere fra start i 2019. 2019-markerne overhaler 2018-markerne i NDVI-værdier omkring 17. juni.

 

Udviklingen af bladmasse (NDVI) for 4 udvalgte 5T marker i 2018 og 2019. Kurvernes forløb afspejler vækståret i hhv 2018 og 2019.

 

En normal NDVI-kurve for roer vil stagnere mellem 0,8 og 0.9, så roerne i 2019 er ved at have nået sit maksimale bladdække og sukkerproduktionen og rodudviklingen kan for alvor starte. For de fleste af de 4 roemarker er kurverne højere end i 2018 på nuværrende tidspunkt. Men for den ene mark (DK133) er kurven på niveau med 2018. Dette undrede os en smule og vi tog et nærmere kig på marken i Benchmark programmet for at se om det var muligt at se noget her.

På billedet herunder ses NDVI-billede fra DK133’s 5T mark d. 29.6.2019. Der er stor variation i marken, og det er denne variation der er årsag til at DK133 er placeret lidt under de andre 5T dyrkere i 2019. Variationen i marken skyldes formentligt primært at roerne er kommet uens op og at roerne er påvirket af at marken blev drænnet sidste år. Det var ved opgravning tydeligt at se spor efter dræningsmaskinerne.

Billeder fra Nordic Sugars Benchmark værktøj, af 5T fra den 29.juni 2019. Der er justeret på skalen i højre hjørne
af kortet, for at se mere variation i marken. Markvariationen skyldes uensartet fremspiring formentlig pga dræning i 2018.