Tillsammans till
20 ton 2020

Andra fältmötet 2019

Ett tiotal personer samlades i tisdags förmiddag på Alnarp, tillsammans med representanter från NBR och Nordic Sugar. Temat för dagens diskussioner var ogräsbekämpning. Vilka möjligheter kommer det att eventuellt finnas…

Läs mer
Första fältmötet 2019

Såtids-, insekts- och betningsförsök besöktes på årets första fältmöte som hölls på förmiddagen den 16 maj utanför Lund. Vi kommer att fortsätta att ordna fältmöten ett par gånger till och tar…

Läs mer
Skördejämförelser 2018

För att få en hög betskörd är det viktigt att grundförutsättningarna är bra. Väldränerade marker som torkar upp jämt och fort är viktigt för att göra det möjligt att komma…

Läs mer
Sådd 2019

Vårbruket är i full gång runt om i den största delen av Nordzuckers område. I Sverige räknar vi med att ungefär 75% av sockerbetsarealen är färdigsådd medan det land som kommit längst…

Läs mer
Vill du ha gödslingsförsök på din gård?

  Vill du vara med och utvärdera några av de senaste forskningsrönen? Nedan finner du två upplägg som du frivilligt kan välja att delta i om det känns aktuellt för…

Läs mer
Besök på Örtofta

Den 9 januari togs kampanjens sista betor emot på Örtofta, två dagar innan dess var 5T+-odlarna inbjudna till studiebesök i Betmottagningen och i Provtvätten. Förmiddagen började med att Anders Rydén berättade om…

Läs mer
Frågekort 4, del 2

Frågekort 5 innehöll fem frågor om ogräs, tillväxt och blastkvalitet. De första två frågorna handlade om kvarvarande ogräs efter avslutad behandling och ett inlägg med svaren på de frågorna är redan publicerad….

Läs mer
Frågekort 4 del 1

Frågekort 4 innehöll 5 frågor om ogräs, tillväxt och blastkvalitet. De första 2 frågorna handlade om kvarvarande ogräs efter avslutad behandling. Fråga 1. Kvarvarande örtogräs – Här tanker vi på örtogräsen,…

Läs mer
Skördar 2018

Inom varje A- och B-ruta skördades 12 meter * 2 rader för hand under vecka 41. Dessa betor har därefter analyserats. Resultaten visar att även ett torrår som detta finns det…

Läs mer
Säsongens NDVI-mätningar

NDVI har mätts löpande under säsongen på våra 5T-gårdar. I samband med att betorna skördades på gårdarna mättes även NDVI för sista gången det här året. Resultaten från säsongen visas…

Läs mer