Tilvækst til
Tyve Ton 2020

Henrik Hansen, Pugerupgaard

Pugerupgaard ligger på det sydlige Lolland tæt ved Rødby, og Henrik overtog ejendommen fra sine forældre 1. jan. 2010. Det samlede areal udgør ca. 270 ha og dyrkes med byg, hvede,…

Jens Erik Pedersen, Lolleseje

Tæt på Danmarks sydligste punkt ligger gården ”Lolleseje”, som er ejet og drevet af Jens Erik Pedersen. Han er født på gården som har tilhørt familien i 3 generationer. På…

Poul Bille, Eskemosegaard

Poul Bille, Eskemosegaard ved Frejlev på Sydøstlolland. På gården dyrkes 180 ha, heraf 50 ha (2014) med sukkerroer (i 2015 30 ha), der leveres med egen traktor og vogn til…

Stig Fabricius, Brakilde

Stig og Henriette Fabricius købte gården Brakilde i Råbylille ved Stege på Møn i fri handel i 1995. Dengang hørte der 52 ha til gården samt 50 ha i forpagtning….

Gretelunds lantbruks AB

Gården Gretelund är en släktgård i tredje generationen. År 2007 övertog Henrik Nilsson och brodern Per-Inge Nilsson gården av sina föräldrar. Idag omfattar företaget Karpalunds Gård, Björkhems Gård, Annelunds Gård…

Hviderups Gods

Hviderup är beläget mellan Lund och Eslöv, precis invid Kävlingeån och så gott som granne med Örtofta sockerbruk. Godset uppfördes i början på 1600-talet och ägs av familjen Ramel. Verksamheten…

Lovisero

Cirka en mil öster om Trelleborg, strax utanför Södra Åby ligger Lovisero gård. Totalt brukas 178 hektar och den dominerande jordarten är lättlera. Marken är koncentrerad till brukningscentrum samt till…

Tofta

Gården ligger i Tofta mellan Asmundtorp och Häljarp, cirka 8 km utanför Landskrona. Totalt bedrivs växtodling på 235 hektar varav 180 hektar är arrende. Växtföljden är fast och förutom de…

Valterslund

Valterslunds Gård är belägen på Österlen, cirka 2 km nordost om Bollerup. På gården bedrivs växtodling på 135 ha med en fyraårig växtföljd med gräsfröodling av ängsgröe som avbrottsgröda. Marken…