Tillsammans till
20 ton 2020

5T Projekt Ribbon

Om 5T

5T – Tillsammans till Tjugo Ton 2020

Som namnet antyder ska vi tillsammans utveckla vår betodling upp till skördenivån 20 ton socker per hektar fram till år 2020. Projektet spänner över Danmark och Sverige och blir sockernäringens största satsning under den kommande femårsperioden. Initiativtagare och främsta finansiärer till projektet är NBR, Nordic Sugar samt de båda betodlarföreningarna i Sverige och Danmark.

 

Branschen står inför nya utmaningar i och med att EU:s sockerkvoter slopas från och med 2017. På industrisidan investeras stora pengar för att energieffektivisera våra fabriker och sänka produktionskostnaderna. Inom betodlingen krävs också fortsatt effektivisering för att behålla vår konkurrenskraft. Skördeutvecklingen har varit fantastisk de senaste årtiondena men vi vet att det finns mer att hämta. Vi strävar mot högre sockerskördar utan att göra avkall på lönsamheten och dessutom ska det ske på ett hållbart sätt inom ramen för IPM (Integrated Pest Management).

 

5T är ett deltagardrivet projekt. Det innebär att odlare, rådgivare, forskare och övriga företag med intresse i betodlingen tillsammans identifierar potentialer i odlingen och formulerar forskningsfrågorna. Odlarna har alltså möjlighet att styra och påverka försöksupplägg och inriktning på den egna gården. Totalt kommer tio odlare ingå i projektet, fem i Sverige och fyra i Danmark. Gårdarna ska vara representativa för sin trakt och målsättingen är att alla betodlare ska känna igen sina hemförhållanden på åtminstone någon 5T-gård.

 

Den här webbsidan är projektets främsta kommunikationskanal för svenska betodlare och andra intressenter i Sverige. På motsvarande sätt finns en dansk 5T-sida som på danska informerar om vad som händer i projektet. För den som är intresserad av den danska webbsidan finns en länk längst upp till höger i startmenyn. På båda webbsidor kommer vi löpande berätta om vad som händer på 5T-gårdarna i Sverige och Danmark även om det är ett större fokus på de svenska 5T-gårdarna på den svenska sidan och vice versa. Då vi skriver om en dansk 5T-gård kan det hända att inlägget är på danska.

 

Nordic Sugar är genom Agricenter Sverige och Agricenter Danmark ansvariga för de båda webbsidorna och det är också vi som till stor del skriver inläggen. En annan viktig kommunikationskanal är Betodlaren där NBR löpande kommer informera om projektet och försöken.

 

Vi hoppas att du tycker 5T-webbsidan är inspirerande och givande.

 

Trevlig läsning!

 

Klicka här för att läsa mer om projektet: Mer om 5T