Tilvækst til
Tyve Ton 2020

5T Projekt Ribbon

Om 5T

5T – Tilvækst til Tyve Ton 2020

Som navnet antyder skal vi udvikle vores roedyrkning til et udbytteniveau til 20 ton sukker pr. ha frem mod 2020. Projektet kører både i Sverige og Danmark og bliver sukkerroedyrkningens største projektsatsning i de kommende fem år. Initiativtagere og væsentligste bidragsydere til projektet er NBR og Nordic Sugar.

 

Sukkerroedyrkningen står overfor nye udfordringer med afskaffelsen af sukkerkvoterne i Europa i 2017. På industrisiden investeres store beløb i energieffektivisering af fabrikkerne for at forblive konkurrencedygtige. Indenfor roedyrkningen er der også nødvendigt med fortsat effektivisering. Udbyttestigningen i sukkerroerne har været stor i de seneste årtier, men vi ved samtidig, at det er mere at hente. Vi satser på højere sukkerudbytter, uden der gives afkald på indtjeningen, og at arbejdet skal foregå indenfor rammerne af IPM (Integrated Pest Management).

 

5T er et deltagerdrevet projekt. Det betyder, at roedyrkere, rådgivere, forskere og øvrige med interesse i roedyrkning sammen identificerer potentialer i roedyrkningen og formulerer spørgsmålene. Dyrkerne har altså mulighed for at styre og påvirke forsøgsplaner på deres egen gård. Totalt indgår der ti dyrkere i projektet, fem i Sverige og fire i Danmark. Gårdene er udvalgt som repræsentative for sit område, og tanken er, at de fleste roedyrkere skal kunne genkende egen dyrkning på mindst en af de ti gårde.

 

Denne webside er projektets primære kommunikationskanal for danske roedyrkere og andre interessenter i Danmark. På modsvarende vis findes en svensk 5T-side, som på svensk informerer om, hvad der sker i projektet. For den som er interesseret i den svenske del af websiden findes et link længst oppe til højre i på startsiden. På begge websider vil der løbende blive berettet om, hvad der sker på 5T-gårdene i Danmark og Sverige.

 

Nordic Sugar er gennem Agricenter Danmark og Agricenter Sverige ansvarlige for begge websider, og for det meste vil det også være os, som skriver indlæg. En anden vigtig kommunikationskanal er Sukkerroe-Nyt, hvor NBR løbende vil informere om projektet og forsøgene.

 

Vi håber du vil finde, at 5T-websiden er inspirerende og givende.

 

Mere om 5T

5T består af fem forskellige dele, som løbende bygges op:

 

1. Forskning og udvikling omkring tilvækstpotentialer. Denne del kræver ekstern finansiering og planlægges at begynde 2015/2016.

 

2. Opfølgning på dyrkerens opnåede udbytte, muligt udbytte og potentielt udbytte. Her følger vi roernes tilvækst gennem hele vækstsæsonen og sætter cifre på tilvækst, udbytte og udbyttebegrænsende faktorer. Forskellen mellem opnået og muligt udbytte tror vi kan mindskes.

 

3. Deltagergenereret kundskab og erfaringsudveksling indenfor 5T-gruppen. At udveksle erfaring og viden er vigtigt, og vi tror, at 5T-dyrkerne kan lære og inspirere ikke bare hinanden, men også NBR og Nordic Sugar.

 

4. Demo, test og fremvisning. 5T-gårdene bliver vore nye centre for demo, test og fremvisning. Her kan du tage hen og se det seneste indenfor roedyrkning og IPM. Det er også her, at andre aktører har mulighed for at vise sine produkter.

 

5. Inspiration til andre. Vi vil gøre 5T-projektet til en inspirationskilde for hele sukkerroedyrkningen og specielt for roedyrkerne. Forsknings- og forsøgsresultater er vigtige for udvikling af roedyrkningen, men udbytterne hæves først, når disse omsættes tilhandling.

 

Faktisk og potentielt udbytte

 

Roernes tilvækst følges i vækstsæsonen ved manuel høst af top og rod i juni og september, og der sættes cifre på udbyttebegrænsende faktorer. I tre sprøjtebredder høstes roerne omkring den 15. november og leveres direkte til fabrik for at kvantificere det opnåede udbytte. Målet er 20 ton, men afhængig af lokalitetens forudsætninger. På hver gård vil vi kvantificere, hvad solen har leveret i form af lys og varme, hvilket sætter grænsen for det potentielle udbytte. Endvidere fastlægges det mulige udbytte, som er det opnåede udbytte ved fuld plantebestand og uden høsttab.