Tillsammans till
20 ton 2020

Besök på Örtofta

Den 9 januari togs kampanjens sista betor emot på Örtofta, två dagar innan dess var 5T+-odlarna inbjudna till studiebesök i Betmottagningen och i Provtvätten. Förmiddagen började med att Anders Rydén berättade om…

Läs mer
Frågekort 4, del 2

Frågekort 5 innehöll fem frågor om ogräs, tillväxt och blastkvalitet. De första två frågorna handlade om kvarvarande ogräs efter avslutad behandling och ett inlägg med svaren på de frågorna är redan publicerad….

Läs mer
Frågekort 4 del 1

Frågekort 4 innehöll 5 frågor om ogräs, tillväxt och blastkvalitet. De första 2 frågorna handlade om kvarvarande ogräs efter avslutad behandling. Fråga 1. Kvarvarande örtogräs – Här tanker vi på örtogräsen,…

Läs mer
Skördar 2018

Inom varje A- och B-ruta skördades 12 meter * 2 rader för hand under vecka 41. Dessa betor har därefter analyserats. Resultaten visar att även ett torrår som detta finns det…

Läs mer
Säsongens NDVI-mätningar

NDVI har mätts löpande under säsongen på våra 5T-gårdar. I samband med att betorna skördades på gårdarna mättes även NDVI för sista gången det här året. Resultaten från säsongen visas…

Läs mer
Fältbesök med 5T+

Tanken med projektet som vi kallar 5T+ är att vi alla ska hjälpas åt att höja våra skördar. Att träffas i fält för att utbyta erfarenheter samt att lyfta frågor och…

Läs mer
Skörd i 5T

Under förra veckan skördades A- och B-rutorna på våra 5T-gårdar.                         Vi återkommer med resultat och bilder från fälten.

Läs mer
5T i övriga Nordzuckerländer

Det är inte bara i Sverige som 5T-projektet finns, utan även i de andra Nordzuckerländerna har vi medverkande gårdar. Sverige: 5 gårdar Danmark: 4 gårdar Finland: 2 gårdar Tyskland: 4…

Läs mer
NDVI-mätningar

NDVI är ett mått på den gröna biomassan. Blasten är betans ovanjordiska sockerfabrik. Det är blasten som möjliggör en hög inlagring av kolhydrater. A och O för en hög sockerskörd…

Läs mer
Hur ser betorna ut i 5T-fälten?

I måndags och tisdags grävdes det upp betor på våra svenska 5T-gårdar. Medelvikten på de uppgrävda betorna varierade mellan knappt 1 kg ner till 0,4 kg/beta. På Gretelund har fältet bevattnats…

Läs mer
Sida 1 av 231234...1020...Sista »