Tillsammans till
20 ton 2020

Fältbesök med 5T+

Tanken med projektet som vi kallar 5T+ är att vi alla ska hjälpas åt att höja våra skördar. Att träffas i fält för att utbyta erfarenheter samt att lyfta frågor och…

Läs mer
Skörd i 5T

Under förra veckan skördades A- och B-rutorna på våra 5T-gårdar.                         Vi återkommer med resultat och bilder från fälten.

Läs mer
5T i övriga Nordzuckerländer

Det är inte bara i Sverige som 5T-projektet finns, utan även i de andra Nordzuckerländerna har vi medverkande gårdar. Sverige: 5 gårdar Danmark: 4 gårdar Finland: 2 gårdar Tyskland: 4…

Läs mer
NDVI-mätningar

NDVI är ett mått på den gröna biomassan. Blasten är betans ovanjordiska sockerfabrik. Det är blasten som möjliggör en hög inlagring av kolhydrater. A och O för en hög sockerskörd…

Läs mer
Hur ser betorna ut i 5T-fälten?

I måndags och tisdags grävdes det upp betor på våra svenska 5T-gårdar. Medelvikten på de uppgrävda betorna varierade mellan knappt 1 kg ner till 0,4 kg/beta. På Gretelund har fältet bevattnats…

Läs mer
Frågekort 3, del 2

Här publiceras del 2 av resultaten från frågekort 3, vilket handlade om tillväxt. Fråga 4. Plantor/ha <55 000 pl/ha 55-60 000 60-65 000 65-70 000 pl/ha 70-75 000 pl/ha 75-80 000 pl/ha 80-85 000 pl/ha 85-90 000 pl/ha…

Läs mer
Frågekort 3, del 1

Frågekort 3 innehöll 6 frågor om tillväxten i fält, i detta inlägg presenteras svaren på de tre första Fråga 1. Eventuell omsådd – Ange datumintervall för eventuell omsådd Efter den…

Läs mer
Frågekort 2

Frågekort 2 innehöll 3 frågor som handlade om såtidpunkt och etablering. Fråga 1. Sådatum – Ange sådatum inom intervallen nedan Efter den 30 april 27-30 april 24-26 april 21-23 april…

Läs mer
Frågekort 1, del 3

Sista delen med resultaten från första frågekortet som 5T+-odlarna har besvarat kommer här. De tre sista frågorna handlar om växtskydd (6), värn mot ogräs (7) och växtkraft (8). På varje fråga fick odlarna gradera sitt fält…

Läs mer
Första fältbesöket 2018

I månadsskiftet maj/juni besökte NBR och Nordic Sugar alla svenska 5T-odlare. Vid fältbesöket valdes en A- och en B-ruta ut i varje fält, i samråd med odlarna. A-rutan markerades ut…

Läs mer