Tillsammans till
20 ton 2020

Vindskydd ett måste enligt Henrik

Kampanjen 2014 går mot sitt slut och vi pratade med Henrik på Gretelund om vad han tycker om årets lagring. På Gretelund har man använt lite olika frostsyddsvarianter, bland annat…

Läs mer
2015-års betfält

På Hviderup väntar 2700 ton betor på leverans samtidigt som nästa odlingssäsong  inte är jättelångt bort. Betfältet där 5T försöken kommer finnas 2015 är på 32 hektar och ligger cirka en kilometer öster…

Läs mer
Friskviktsförluster vid lagring

Hösten 2013 gjorde NBR en liten undersökning för att lära sig mer om friskviktsförluster (=hur mycket vatten som avdunstar) vid lagring. Man fyllde sex provlådor med betor i samband med upptagning den…

Läs mer
Reflektioner över året som gått

Strax innan jul träffades de svenska och danska 5T-odlarna tillsammans med NBR, Nordic Sugar och den danska rådgivarorganisationen DLS för att blicka tillbaka på året som gått och diskutera hur vi för projektet…

Läs mer
Val av frostskydd på fyra gårdar

Det har varit riktigt kallt i södra Sverige de senaste dygnen vilket gjorde att betodlare fick rycka ut med kompletterande frostskydd när julen stod för dörren. Här kommer information om frostskyddsmaterielet på fyra av…

Läs mer
Hur många ton socker levererades till bruket?

Skördarna i parcellerna, de uppnåbara skördarna (AY=achievable yield) är redan kända. Så vad blev då skördarna i full praktisk skala? Odlarskördarna eller de så kallade FY-skördarna (FY=farmer yield) är även de imponerande. Vi kan…

Läs mer
Följ temperaturutvecklingen i fem stukor

Det är viktigt att regelbundet hålla koll på temperaturen i stukan så att den varken blir för kall eller framförallt för varm. Genom att slå ner ett rör i stukan och…

Läs mer
Sockerskörd över 20 ton i november

Äntligen kan vi presentera årets skörderesultat från 5T-gårdarna. I det här inlägget redovisas den så kallade uppnåbara skörden som besvarar frågan: Vad är den högsta uppnåbara skörden på fältet om allting är så…

Läs mer
Årets lagringsförsök

NBR:s årliga lagringsförsök är jätteviktiga för att skaffa oss mer kunskap om lagringsstrategier och frostskydd. Efter tre års lagringsförsök på Svenstorp kommer årets lagringsförsök att ligga på Hviderup. Försöksstukan på…

Läs mer
Skörd på Tofta

Vid lunchtid idag gick det sista lasset med försöksbetor från Tofta och därmed är alla försöksfälten på 5T-gårdarna nu skördade. Det som togs upp i dag är det vi kallar odlarskörden vilket består av tre…

Läs mer