Tillsammans till
20 ton 2020

Frågekort 1, del 2

Vi fortsätter med svaren i första frågekortet till 5T+-odlarna och går i det här inlägget igenom frågorna om växtföljd (3), växtnäring i marken (4) och tillförsel av växtnäring (5). På varje fråga fick odlarna gradera sitt fält…

Läs mer
2018-års första frågekort i 5T+, del 1

De 45 odlarna (5 st 5T och 40 st 5T+) i 5T+ har fått i uppgift att följa ett betfält under hela betåret. Löpande under året får de ett antal frågekort där de ombeds bedöma olika…

Läs mer
Alla 5T-gårdar färdigsådda

Under slutet av förra veckan och den gångna helgen såddes en stor del av den svenska betarealen. Förra måndagen (16/4) var 20 % av arealen sådd, i torsdags (19/4) var 50%…

Läs mer
Frågekort 5

Det femte och sista frågekortet innehöll tre frågor som behandlade frågor om upptagning, skörd och lagring. Resultaten visas här. Fråga 1. Upptagningsförluster Inte alls nöjd, mycket besvärligt i fält – spillet blev…

Läs mer
Frågekort 4 del 2

Frågekort 5 innehöll fem frågor om ogräs, tillväxt och blastkvalitet. De första två frågorna handlade om kvarvarande ogräs efter avslutad behandling och ett inlägg med svaren på de frågorna är redan publicerad….

Läs mer
Vad händer på 5T-gårdarna

Våren har äntligen kommit med sol och värme samt blåst! Hur ser det då ut på våra 5T-gårdar? Magnus på Tofta var först ut. Han började harva i söndags och startade…

Läs mer
Frågekort 4 del 1

Frågekort 5 innehöll 5 frågor om ogräs, tillväxt och blastkvalitet. De första 2 frågorna handlade om kvarvarande ogräs efter avslutad behandling. Fråga 1. Kvarvarande örtogräs – Här tanker vi på…

Läs mer
Frågekort 3 del 2

Här publiceras del 2 av resultaten från frågekort 3, vilket handlade om tillväxt. Fråga 4. Plantor/ha <55 000 pl/ha 55-60 000 60-65 000 65-70 000 pl/ha 70-75 000 pl/ha 75-80 000 pl/ha 80-85 000 pl/ha 85-90 000 pl/ha…

Läs mer
Frågekort 3 del 1

Frågekort 3 behandlar frågor om tillväxten i fält. Frågekortet innehöll sex frågor och i detta inlägg redovisas svaren på de tre första frågorna. Fråga 1. Eventuell omsådd – Ange datumintervall för eventuell…

Läs mer
Frågekort 2

Totalt 5 frågekort har de 41 deltagarna (5 st i 5T och 36 st i 5T+) fått besvara löpande under säsongen. Frågekorten behandlar ett antal faktorer som är viktiga för…

Läs mer