Tilvækst til Tyve Ton 2020

Opsummering af 2016, del 2

Vi fortsætter lidt forsinket med at opsummere på fra mødet i København, hvor  5T-dyrkere, NBR och Nordic Sugar gennemgik året 2016. I praktiske dyrkerforsøg har et antal gårde valgt at sammenligne…

Læs mere
Opsummering af året 2016, del 1

I midten af december, mødtes de danske og svenske 5T-dyrkere og repræsentanter fra Nordic Sugar og NBR for at se tilbage på det forløbne år og se fremad. Robert Olsson,…

Læs mere
Video fra Beet Europé 2016

Beet Europé – en ”Roens dag” i storformat afholdes hvert andet år rundt omkring i Europa. I 2016 var Frankrig værtsland for den store maskindemonstration, som blev holdt lidt uden for Paris. Som tidligere omtalt…

Læs mere
Det faktiske/reelle udbytte i november

Nu har vi fået flere resultater! Så her kommer de faktiske udbytter for november måned hos 5T dyrkerne. Det faktiske udbytte er udregnet på basis af tre direkte leverancer optaget…

Læs mere
Det potentielle udbytte – ved høst i november

Nu kan vi præsentere årets potentielle udbytter fra 5T-markerne ved optagning i første halvdel af november. I hver 5T-mark er der blevet (hånd-)opgravet 6 felter (2 rækker x 3 meter)….

Læs mere
Roeoptagning på 5T-gårdene

Nu er næsten alle høstparceller og marker taget op på alle 5T-gårde, både i Danmark og Sverige. De sidste 14 dage har NBR haft travlt med at tage forsøgsfelterne op…

Læs mere
Beet Europé 2016 i Frankrig

12.000 mennesker besøgte Beet Europé udenfor Paris. Beet Europé er en “Roedag” i storformat, som arrangeres hvert andet år rundt om i Europa. I år var placeringen i Frankrig, et…

Læs mere
15,7 tons sukker pr. ha.

Midt i september blev der håndopgravet parceller på alle 5T-gårdene, og målt det der kaldes “AY-udbytter”. I gennemsnit var sukkerudbyttet 15,7 ton pr. ha, hvilket kan sammenstilles med 14 ton i 2015 og…

Læs mere
Marktræf på Sydfalster hos Jens Erik Pedersen

Den 6. september blev arrangeret marktræf på Lolleseje, hos Jens Erik Pedersen, hvor der blev orienteret om 5T-projektet og IPM-undersøgelser i roer. Jens Erik Pedersen orienterede om bedriften, og hvad der…

Læs mere
Resultater fra prøveoptagningerne midt i august

Som omtalt i forrige nyhed var Robert Olsson fra NBR rundt til alle gårde i 5T-projektet midt i august (uge 33). Der blev gravet 3 x 3 meter roerække op i hver mark, og…

Læs mere
Sida 3 av 8« Första...2345...Sista »