Tilvækst til
Tyve Ton 2020

Roesåning hos Henrik Hansen

Roesåningen er nu i fuld gang, og på 5T-ejendommen hos Henrik Hansen ved Rødby er de fleste roer nu også sået. Henrik begyndte roesåningen mandag den 3. april, og Henrik giver…

Læs mere
Oplysninger fra de deltagende ejendomme i 2017

Som tidligere omtalt er 5T-projektet i år udvidet og benævnes 5T+, hvor der ud over 5T-ejendommene (4 i 2017) følges op på roernes vækst på yderligere 34 ejendomme i Danmark. Den geografiske placering…

Læs mere
5T-projektet føres videre i ny version

5T-projektet har ny kørt i tre år og er nået til en milepæl, hvor der nu i projektet på basis af de indsamlede data vil blive udarbejdet en fyldestgørende rapport fra…

Læs mere
Opsummering af året 2016, del 5

Her kommer det sista indlæg fra opsummeringsmødet for 2016 med 5T-dyrkerne, repræsentanter fra NBR og Nordic Sugar. Magnus Rafsten, Tofta Magnus såede til sids af alle 5T-dyrkere, den 12. april. fremspiringen blev…

Læs mere
Opsummering af året 2016, del 4

En fortsættelse dyrkernes egne beretninger fra dyrkningsåret 2016. Jens Erik Pedersen, Lolleseje (Gedesby) På trods af et udbytte på 17,4 ton sukker/hektar er Jens Erik ikke riktigt tilfreds med 2016. Tørke var…

Læs mere
Opsummering af året 2016, del 3

Hvad sagde 5T-dyrkerne på mødet i i december? Her kommer kommentarer fra Carsten, Stig och Magnus: Carsten Stoltze, Nygaard (Præstø) Sorten Criollo blev sået den 9. april. Fremspiringen blev på 91 %…

Læs mere
Opsummering af 2016, del 2

Vi fortsætter lidt forsinket med at opsummere på fra mødet i København, hvor  5T-dyrkere, NBR och Nordic Sugar gennemgik året 2016. I praktiske dyrkerforsøg har et antal gårde valgt at sammenligne…

Læs mere
Opsummering af året 2016, del 1

I midten af december, mødtes de danske og svenske 5T-dyrkere og repræsentanter fra Nordic Sugar og NBR for at se tilbage på det forløbne år og se fremad. Robert Olsson,…

Læs mere
Video fra Beet Europé 2016

Beet Europé – en ”Roens dag” i storformat afholdes hvert andet år rundt omkring i Europa. I 2016 var Frankrig værtsland for den store maskindemonstration, som blev holdt lidt uden for Paris. Som tidligere omtalt…

Læs mere
Det faktiske/reelle udbytte i november

Nu har vi fået flere resultater! Så her kommer de faktiske udbytter for november måned hos 5T dyrkerne. Det faktiske udbytte er udregnet på basis af tre direkte leverancer optaget…

Læs mere