Tilvækst til
Tyve Ton 2020

Forsøg med kuledækning i Sverige

Onsdag den 4. februar mødtes svenske 5T-dyrkere og andre interesserede på Hviderup, som er en af 5T-ejendommene i Sverige. På Hviderup var der anlagt et kulelagringsforsøg, og det var muligt at…

Læs mere
Reflektioner over året som nu er gået

Lige inden jul mødtes de danske og svenske 5T-dyrkere sammen med NBR, Nordic Sugar og planteavlsrådgivere fra DLS for at se tilbage på dyrkningsåret, og hvordan projektet kører videre i 2015….

Læs mere
Opnåeligt udbytte sammenlignet med faktisk udbytte

Udbytterne i de håndopgravede parceller, de opnåelige udbytter (AY= achievable yield) er allerede kendt. Det er således interessandt, hvad udbytterne blev i fuldt praktisk skala. Dyrkerudbytterne eller de såkaldte FY-udbytter (FY =…

Læs mere
Udbytter i november

Nu kan vi præsentere årets udbytteresultat fra 5T-gårdene. I dette indlæg vises de såkaldte opnåelige udbytter, som giver svar på spørgsmålet: Hvad er det højest opnåelige udbytte i marken, hvis alting…

Læs mere
Markmøde på projekt-ejendomme

Der var et pænt fremmøde til torsdagens markmøder hos Stig Fabricius, Møn, og Poul Bille, Østlolland. Til møderne blev ejendommenes IPM-demoer fremvist med en efterfølgende diskussion af bl.a. nedsatte doser…

Læs mere
Anden prøveoptagning gennemført

Den første prøveoptagning blev foretaget midt i juni. Dengang var det gennemsnitlige sukkerudbytte på 7,5 tons pr. ha på alle ti 5T-gårde. Siden da har tilvæksten været stor, som fremgår af…

Læs mere
Roer på stribe

Her er yderligere et par billeder fra den 10. juli med fem roer fra hver af de ti 5T-gårde. Roerne til venstre er fra de svenske gårde og til højre fra…

Læs mere
Status i markerne pr. 10. juli i Sverige og Danmark

Den 9. og 10. juli blev alle 10 5T-gårde i Sverige og Danmark besøgt, og der blev foretaget målinger og vurderinger af roerne på de enkelte gårde. Overordnet ser det godt…

Læs mere
Billeder fra de fem gårde pr. 1. juli

For at følge roernes udvikling tages med tages billeder af roerne på 5T-gårdene. Hvordan roerne så ud på 1. juli på gårdene ses på nedenstående billeder. Kommentarer til billederne: Hos…

Læs mere
Resultat af prøveoptagning midt i juni

På de fem gårde blev der opgravet roer midt i juni med følgende resultat omregnet til tons roer pr. ha. (i parentes tons top pr. ha.): Carsten Stoltze, Nygaard: 4,6 ton…

Læs mere