Tillsammans till
20 ton 2020

Andra fältmötet 2019

Ett tiotal personer samlades i tisdags förmiddag på Alnarp, tillsammans med representanter från NBR och Nordic Sugar. Temat för dagens diskussioner var ogräsbekämpning. Vilka möjligheter kommer det att eventuellt finnas…

Läs mer
Första fältmötet 2019

Såtids-, insekts- och betningsförsök besöktes på årets första fältmöte som hölls på förmiddagen den 16 maj utanför Lund. Vi kommer att fortsätta att ordna fältmöten ett par gånger till och tar…

Läs mer
Sådd 2019

Vårbruket är i full gång runt om i den största delen av Nordzuckers område. I Sverige räknar vi med att ungefär 75% av sockerbetsarealen är färdigsådd medan det land som kommit längst…

Läs mer
Besök på Örtofta

Den 9 januari togs kampanjens sista betor emot på Örtofta, två dagar innan dess var 5T+-odlarna inbjudna till studiebesök i Betmottagningen och i Provtvätten. Förmiddagen började med att Anders Rydén berättade om…

Läs mer
Frågekort 4, del 2

Frågekort 5 innehöll fem frågor om ogräs, tillväxt och blastkvalitet. De första två frågorna handlade om kvarvarande ogräs efter avslutad behandling och ett inlägg med svaren på de frågorna är redan publicerad….

Läs mer
Frågekort 4 del 1

Frågekort 4 innehöll 5 frågor om ogräs, tillväxt och blastkvalitet. De första 2 frågorna handlade om kvarvarande ogräs efter avslutad behandling. Fråga 1. Kvarvarande örtogräs – Här tanker vi på örtogräsen,…

Läs mer
Fältbesök med 5T+

Tanken med projektet som vi kallar 5T+ är att vi alla ska hjälpas åt att höja våra skördar. Att träffas i fält för att utbyta erfarenheter samt att lyfta frågor och…

Läs mer
Skörd i 5T

Under förra veckan skördades A- och B-rutorna på våra 5T-gårdar.                         Vi återkommer med resultat och bilder från fälten.

Läs mer
5T i övriga Nordzuckerländer

Det är inte bara i Sverige som 5T-projektet finns, utan även i de andra Nordzuckerländerna har vi medverkande gårdar. Sverige: 5 gårdar Danmark: 4 gårdar Finland: 2 gårdar Tyskland: 4…

Läs mer
NDVI-mätningar

NDVI är ett mått på den gröna biomassan. Blasten är betans ovanjordiska sockerfabrik. Det är blasten som möjliggör en hög inlagring av kolhydrater. A och O för en hög sockerskörd…

Läs mer