Tillsammans till
20 ton 2020

Betsådd på Tofta

En begränsande skördefaktor i fjolårets 5T fält på Tofta var plantetableringen med ”luckig” uppkomst. Till detta året valde Magnus att så 5T fältet med en annan såmaskin, resterande betareal är dock sådd…

Läs mer