Tillsammans till
20 ton 2020

Frågekort 4, del 2

Frågekort 5 innehöll fem frågor om ogräs, tillväxt och blastkvalitet. De första två frågorna handlade om kvarvarande ogräs efter avslutad behandling och ett inlägg med svaren på de frågorna är redan publicerad….

Läs mer
Skördar 2018

Inom varje A- och B-ruta skördades 12 meter * 2 rader för hand under vecka 41. Dessa betor har därefter analyserats. Resultaten visar att även ett torrår som detta finns det…

Läs mer
5T i övriga Nordzuckerländer

Det är inte bara i Sverige som 5T-projektet finns, utan även i de andra Nordzuckerländerna har vi medverkande gårdar. Sverige: 5 gårdar Danmark: 4 gårdar Finland: 2 gårdar Tyskland: 4…

Läs mer
Första fältbesöket 2018

I månadsskiftet maj/juni besökte NBR och Nordic Sugar alla svenska 5T-odlare. Vid fältbesöket valdes en A- och en B-ruta ut i varje fält, i samråd med odlarna. A-rutan markerades ut…

Läs mer
Varför har Sverige tappat mer än Danmark?

Danskarna tappade drygt 6 % i sockerskörd fram till september jämfört med ifjol medan de svenska gårdarna tappade 18 %. Framförallt beror skillnaden på betydligt lägre sockerhalt i Sverige – det skiljer 1,1 procentenheter i sockerhalt. Vad…

Läs mer
Rundtur alla gårdar, del 1

Den 10 och 13 augusti besökte Robert Olsson de danska respektive svenska 5T-gårdarna för att få en uppfattning om läget i fält. Blasthöjd, blastkvalitet, markfukt, ogräsförekomst och rotvikt var några faktorer som undersöktes. Allmänt kan man…

Läs mer
Skörderesultat juni

Under förra veckan skördades våra AY-juniparceller i alla 5T-fälten (AY=achievable yield). Man kan konstatera att vi har en klart senare utveckling jämfört med 2014. Alla gårdar utom en har lägre…

Läs mer
Sådden avslutad på 5T gårdarna

Betsådden är avslutad på alla 5T gårdar i både Sverige och Danmark. På andra sidan sundet såddes betorna mellan den 17 och 26 mars. Även där regnande det innan påsk –…

Läs mer
Hur många ton socker levererades till bruket?

Skördarna i parcellerna, de uppnåbara skördarna (AY=achievable yield) är redan kända. Så vad blev då skördarna i full praktisk skala? Odlarskördarna eller de så kallade FY-skördarna (FY=farmer yield) är även de imponerande. Vi kan…

Läs mer
Sockerskörd över 20 ton i november

Äntligen kan vi presentera årets skörderesultat från 5T-gårdarna. I det här inlägget redovisas den så kallade uppnåbara skörden som besvarar frågan: Vad är den högsta uppnåbara skörden på fältet om allting är så…

Läs mer