Tillsammans till
20 ton 2020

Hebidcidtoleranta sockerbetor ”Conviso Smart”

Erfarenheten säger att en effektiv ogräsbekämpning är viktigt att prioritera för högt skördeutbyte. För fullgott resultat är många odlare idag tvungna att köra fyra gånger. Men i framtiden kan två…

Läs mer