Tillsammans till
20 ton 2020

AY-skördar i november

Äntligen kan vi presentera årets AY-skördar (achievable yield) från mitten av november. I varje 5T-fält handskördas 6 ytor om 2 rader x 3 meter och denna skörd representerar den biologiska skörden – vad som maximalt växte i fält…

Läs mer
AY-skördar november

De första skörderesultaten för november är sammanställda. Nedan presenteras AY-skördarna för alla 11 gårdar (handskördade parceller som mäter den uppnåbara skörden på fältet 2015). I framförallt Danmark kom våren tidigt – medelsådatum blev…

Läs mer