Tillsammans till
20 ton 2020

12 000 personer på Beet Europe utanför Paris

Beet Europé är en ”Betans Dag” i jätteformat som anordnas vartannat år runt om i Europa. Platsen i år, låg i Frankrike, några mil norr om Paris. På 80 ha…

Läs mer
Betupptagarvisning Hviderup

Intresset var stort när Grimme, Holmer, Ropa och Edenhall bjöd in till betupptagarvisning på Hviderup den 3 november. På plats fanns totalt sex betupptagare samt en Klündermaskin för maskinell täckning…

Läs mer