Tillsammans till
20 ton 2020

Effekt av fosfor

På Poul Billes 5T-gård på östra Lolland ses tydliga effekter av extra tillfört fosfor. Med danska mått uppmättes ett relativt lågt fosforinnehåll i marken inför 2015-års betgröda på Eskemose gård. Analyserna visar på ett fosfortal på…

Läs mer