Tillsammans till
20 ton 2020

Frågekort 4, del 2

Frågekort 5 innehöll fem frågor om ogräs, tillväxt och blastkvalitet. De första två frågorna handlade om kvarvarande ogräs efter avslutad behandling och ett inlägg med svaren på de frågorna är redan publicerad….

Läs mer
Frågekort 4 del 1

Frågekort 4 innehöll 5 frågor om ogräs, tillväxt och blastkvalitet. De första 2 frågorna handlade om kvarvarande ogräs efter avslutad behandling. Fråga 1. Kvarvarande örtogräs – Här tanker vi på örtogräsen,…

Läs mer
Frågekort 3, del 2

Här publiceras del 2 av resultaten från frågekort 3, vilket handlade om tillväxt. Fråga 4. Plantor/ha <55 000 pl/ha 55-60 000 60-65 000 65-70 000 pl/ha 70-75 000 pl/ha 75-80 000 pl/ha 80-85 000 pl/ha 85-90 000 pl/ha…

Läs mer
Frågekort 3, del 1

Frågekort 3 innehöll 6 frågor om tillväxten i fält, i detta inlägg presenteras svaren på de tre första Fråga 1. Eventuell omsådd – Ange datumintervall för eventuell omsådd Efter den…

Läs mer
Frågekort 2

Frågekort 2 innehöll 3 frågor som handlade om såtidpunkt och etablering. Fråga 1. Sådatum – Ange sådatum inom intervallen nedan Efter den 30 april 27-30 april 24-26 april 21-23 april…

Läs mer
Frågekort 1, del 3

Sista delen med resultaten från första frågekortet som 5T+-odlarna har besvarat kommer här. De tre sista frågorna handlar om växtskydd (6), värn mot ogräs (7) och växtkraft (8). På varje fråga fick odlarna gradera sitt fält…

Läs mer
Frågekort 1, del 2

Vi fortsätter med svaren i första frågekortet till 5T+-odlarna och går i det här inlägget igenom frågorna om växtföljd (3), växtnäring i marken (4) och tillförsel av växtnäring (5). På varje fråga fick odlarna gradera sitt fält…

Läs mer
2018-års första frågekort i 5T+, del 1

De 45 odlarna (5 st 5T och 40 st 5T+) i 5T+ har fått i uppgift att följa ett betfält under hela betåret. Löpande under året får de ett antal frågekort där de ombeds bedöma olika…

Läs mer
Frågekort 5

Det femte och sista frågekortet innehöll tre frågor som behandlade frågor om upptagning, skörd och lagring. Resultaten visas här. Fråga 1. Upptagningsförluster Inte alls nöjd, mycket besvärligt i fält – spillet blev…

Läs mer
Frågekort 4 del 2

Frågekort 5 innehöll fem frågor om ogräs, tillväxt och blastkvalitet. De första två frågorna handlade om kvarvarande ogräs efter avslutad behandling och ett inlägg med svaren på de frågorna är redan publicerad….

Läs mer