Tillsammans till
20 ton 2020

Jordbearbetning och etablering

Sist ut i rapporterna från höstmötet är stationen som Robert Olsson, NBR och Anders Rydén, Nordic Sugar ansvarade för. Ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan Stip tillage och plöjt led Henrik har…

Läs mer