Tillsammans till
20 ton 2020

Juniskördar på 5T-gårdarna 2016

Nu är skörderesultaten från juniskördarna på 5T-gårdarna klara. I genomsnitt är rotskörden mer än dubbelt så hög som 2015 på de svenska gårdarna. Vädret i april, maj och juni Det har…

Läs mer
Skörderesultat juni

Under förra veckan skördades våra AY-juniparceller i alla 5T-fälten (AY=achievable yield). Man kan konstatera att vi har en klart senare utveckling jämfört med 2014. Alla gårdar utom en har lägre…

Läs mer