Tillsammans till
20 ton 2020

Skördar 2018

Inom varje A- och B-ruta skördades 12 meter * 2 rader för hand under vecka 41. Dessa betor har därefter analyserats. Resultaten visar att även ett torrår som detta finns det…

Läs mer
Hur ser betorna ut i 5T-fälten?

I måndags och tisdags grävdes det upp betor på våra svenska 5T-gårdar. Medelvikten på de uppgrävda betorna varierade mellan knappt 1 kg ner till 0,4 kg/beta. På Gretelund har fältet bevattnats…

Läs mer
Alla 5T-gårdar färdigsådda

Under slutet av förra veckan och den gångna helgen såddes en stor del av den svenska betarealen. Förra måndagen (16/4) var 20 % av arealen sådd, i torsdags (19/4) var 50%…

Läs mer
Tankar om betodling – Göran Olsson

5T-odlarna är alla duktiga betodlare och tack vare 5T-projketet som nu är inne på sitt fjärde år har dom fått ett ännu större fokus på betor än tidigare. Vi träffade…

Läs mer
Läget i fält Lovisero

Göran Olsson är i stort nöjd med årets 5T-fält sått den 8 april och förväntar sig en god skörd. Nematodprov taget inför året visade att det finns viss förekomst av…

Läs mer
Lovisero och närliggande gårdar

Vi fortsätter söderut till Lovisero och 10 närliggande gårdar som ligger inom en radie av 1,5 km från Lovisero. Betor är en viktig gröda på Söderslätt och runt Södra Åby/Klagstorp finns många…

Läs mer
Lägesrapport Söderslätt

För två veckor sen besökte Robert Olsson några betfält på Söderslätt öster om Trelleborg. Han sammanfattar sin runda så här: Vi behöver vatten – betorna tappar tillväxt nu även om…

Läs mer
Vinterlandskap i söder

Idag, på morgonen den 25 april såg det ut så här hos Göran Olsson på Lovisero, Södra Åby! Ingen vacker syn i slutet på april Göran berättar att det vräkte ner kornsnö vid…

Läs mer
Med fokus på växtnäring

Ett genomgående tema i 5T 2016 är växtnäring. På flera av gårdarna kommer olika gödslingsstrategier och produkter att testas. Två av tre planerade försök med fosfor i såfåran är nu i marken…

Läs mer
Resultat sortförsök, del 1

Dom svenska 5T-gårdarna har i år haft sortförsök där tre sorter testas – två marknadssorter: Cartoon och Pascalina KWS, samt en kandidat för 2016: Orlena KWS. Enligt sortförsöken ligger Pascalina KWS 4 % högre i skörd…

Läs mer