Tillsammans till
20 ton 2020

5T i övriga Nordzuckerländer

Det är inte bara i Sverige som 5T-projektet finns, utan även i de andra Nordzuckerländerna har vi medverkande gårdar. Sverige: 5 gårdar Danmark: 4 gårdar Finland: 2 gårdar Tyskland: 4…

Läs mer
NDVI-mätningar

NDVI är ett mått på den gröna biomassan. Blasten är betans ovanjordiska sockerfabrik. Det är blasten som möjliggör en hög inlagring av kolhydrater. A och O för en hög sockerskörd…

Läs mer
Mer om NDVI

På sommarmötet på Tofta pratade Robert Olsson, NBR om NDVI-mätningar och vad man kan använda det till. NDVI är ett värde mellan 0 och 1,0 och mäter hur grönt det är…

Läs mer
NDVI-mätningar ger ett mått på tillväxten

NDVI-mätningar har gjorts upprepade gånger under juni månad hos 5T-odlarna i samtliga Nordzuckerländer. På de flesta plastser har 3 mätningar gjorts i samma fält. Om dessa värden plottas i en graf med…

Läs mer
Bättre koll på variationen i fält

Vi fortsätter summeringen från de olika stationerna på sommarmötet. I det svarta tältet utanför stortältet fanns Nilla Mårtensson från Dataväxt och Robert Olsson från NBR. Huvudbudskapet på denna station var…

Läs mer
NDVI-mätningar under vecka 22 i olika länder

I 6 av 7 Nordzuckerländer gjordes så kallade NDVI-mätningar vecka 22 med en handburen Greenseeker på 5T-gårdarna. Teorin bakom NDVI-mätning Mätning av plantors reflektion (reflektans) av ljus är en enkel metod för att indirekt bestämma plantors…

Läs mer