Tillsammans till
20 ton 2020

Skördejämförelser 2018

För att få en hög betskörd är det viktigt att grundförutsättningarna är bra. Väldränerade marker som torkar upp jämt och fort är viktigt för att göra det möjligt att komma…

Läs mer
Hur många ton socker levererades till bruket?

Skördarna i parcellerna, de uppnåbara skördarna (AY=achievable yield) är redan kända. Så vad blev då skördarna i full praktisk skala? Odlarskördarna eller de så kallade FY-skördarna (FY=farmer yield) är även de imponerande. Vi kan…

Läs mer
Skörd på Tofta

Vid lunchtid idag gick det sista lasset med försöksbetor från Tofta och därmed är alla försöksfälten på 5T-gårdarna nu skördade. Det som togs upp i dag är det vi kallar odlarskörden vilket består av tre…

Läs mer