Tillsammans till
20 ton 2020

Resultat av provgrävningarna i augusti

Som vi tidigare skrivit var Robert Olsson på NBR runt på alla 5T gårdar i mitten på augusti (vecka 33) för att göra en provgrävning. I varje fält skördades 3 stycken…

Läs mer
Andra provgrävningen genomförd

Den första provgrävningen gjordes i mitten på juni. Då var den genomsnittliga rotskörden 7,5 ton/ha på alla tio 5T-gårdarna. Sedan dess har det växt ordentligt, i mitten på september gjordes den andra provgärvningen…

Läs mer
Resultat av provgrävningarna i mitten på juni

I mitten på juni skördade man två rader x 6 meter för hand på sex platser på samtliga 5T-gårdar i Sverige och Danmark. Generellt ser det mycket bra ut med…

Läs mer
Skörd i 5T-fälten

I dagarna tar man upp betor på alla 5T-gårdar för att mäta tillväxten från sådd fram till mitten på juni. Det skördas två rader x 6 meter för hand på…

Läs mer