Tillsammans till
20 ton 2020

Sådd 2019

Vårbruket är i full gång runt om i den största delen av Nordzuckers område. I Sverige räknar vi med att ungefär 75% av sockerbetsarealen är färdigsådd medan det land som kommit längst…

Läs mer
Vad händer på 5T-gårdarna

Våren har äntligen kommit med sol och värme samt blåst! Hur ser det då ut på våra 5T-gårdar? Magnus på Tofta var först ut. Han började harva i söndags och startade…

Läs mer
Status sådd i Europa

Robert Olsson, NBR, träffade folk i betbranschen från hela Europa på ett möte i veckan. För den nyfikne kommer här en liten lägesrapport över hur långt man kommit med sådden på olika håll!…

Läs mer
Betsådden avslutad på alla gårdar

Sådden är avslutad på alla 5T gårdar. Vi välkomnar dom två nya tyska odlarna och därmed är det nu 13 odlare som medverkar i projektet. Medelsådatum blev 31 mars i…

Läs mer
Sådden avslutad på 5T gårdarna

Betsådden är avslutad på alla 5T gårdar i både Sverige och Danmark. På andra sidan sundet såddes betorna mellan den 17 och 26 mars. Även där regnande det innan påsk –…

Läs mer
Betsådd på Tofta

En begränsande skördefaktor i fjolårets 5T fält på Tofta var plantetableringen med ”luckig” uppkomst. Till detta året valde Magnus att så 5T fältet med en annan såmaskin, resterande betareal är dock sådd…

Läs mer
Sådatum på 5T-gårdarna

Alla de 5 svenska gårdarna sådde sina betor första veckan i april: Gretelund 1 april Valterslund 4 april Lovisero 3 april Tofta 4 april Hviderup 2 april   Göran Olssons…

Läs mer
Såförberedelser på Hviderup

Första dagen i april förberedde man för sådd på Hviderup. Jorden redde sig fint och dagen efter myllade man gödning med en Rapid och sådde med en 18-radig Monopill. Fröna…

Läs mer