Tillsammans till
20 ton 2020

Summering av året, del 2

Vi fortsätter att summera mötet i Köpenhamn där 5T-odlarna, NBR och Nordic Sugar gick igenom 2016. I praktiska odlarförsök har ett antal gårdar valt att jämföra olika odlingsåtgärder beroende på vad odlarna själva är…

Läs mer
Summering av året, del 1

I mitten på december träffades de danska och svenska 5T-odlarna och representanter från Nordic Sugar och NBR för att titta tillbaka på året som gått och blicka framåt. Robert Olsson, NBR…

Läs mer
Preliminära resultat FY-skördar

Mellan den 11 och 17 november skördades odlarskörden/FY-skörden på alla svenska 5T-gårdar. FY-skörden (=farmer yield) är skörden av tre sprutdrag på respektive gård som tagits upp med gårdens vanliga upptagare och direktlevererats till bruket för…

Läs mer
Danska skörderesultat september

Här kommer de danska skörderesultaten (AY-skördar) för september. Precis som siffrorna visade i juni är Carsten Stoltze på Nygaard (Själland) den enda som har en högre skörd i år jämfört med…

Läs mer
Skörderesultat september

Förra veckan skördades våra AY-parceller för september i alla 5T-fälten (AY=achievable yield). Idag presenteras de svenska resultaten. Motsvarande danska siffror läggs ut på hemsidan nästa vecka. Samma mönster som vi såg i…

Läs mer