Tillsammans till
20 ton 2020

Hur ser betorna ut i 5T-fälten?

I måndags och tisdags grävdes det upp betor på våra svenska 5T-gårdar. Medelvikten på de uppgrävda betorna varierade mellan knappt 1 kg ner till 0,4 kg/beta. På Gretelund har fältet bevattnats…

Läs mer
Mer om NDVI

På sommarmötet på Tofta pratade Robert Olsson, NBR om NDVI-mätningar och vad man kan använda det till. NDVI är ett värde mellan 0 och 1,0 och mäter hur grönt det är…

Läs mer
NDVI som ett mått på tillväxt på 5T+ gårdarna

I diagrammet visas alla 5T+ odlares NDVI-värden (blåa prickar). Mätningarna har gjorts olika dagar mellan den 14 och 26 juni. En mätning per gård är gjord för alla utom 5T-gårdarna…

Läs mer
Tillväxt på 5T-gårdarna

Vecka 36 besökte Frida Thorstensson alla svenska 5T-gårdar för att se hur det växer i fält. En rad x 4 meter handskördades och vägdes på alla platser. En bedömning av…

Läs mer
Fält med dålig tillväxt

Generellt finns det många fina betfält i år men variationen inom fält och regioner i odlingsområdet är relativt stor. I en del fält finns tydliga strukturskador orsakade av stora regnmängder…

Läs mer
Fältbesök i juli

Varje 5T-odlare har i maj/juni identifierat och markerat ut en yta med god tillväxt (A-yta) och en yta med sämre tillväxt (B-yta) i sitt fält. I dessa ytor placerar vi…

Läs mer
NDVI-mätningar ger ett mått på tillväxten

NDVI-mätningar har gjorts upprepade gånger under juni månad hos 5T-odlarna i samtliga Nordzuckerländer. På de flesta plastser har 3 mätningar gjorts i samma fält. Om dessa värden plottas i en graf med…

Läs mer
NDVI-mätningar under vecka 22 i olika länder

I 6 av 7 Nordzuckerländer gjordes så kallade NDVI-mätningar vecka 22 med en handburen Greenseeker på 5T-gårdarna. Teorin bakom NDVI-mätning Mätning av plantors reflektion (reflektans) av ljus är en enkel metod för att indirekt bestämma plantors…

Läs mer
Vad betyder mest för skörden – sådatum eller tillväxthastighet?

5T-odlarna i Sverige och Danmark blev under våren ombedda att dokumentera när deras betor har fyra lika stora blad, det vill säga när två örtblad har samma storlek som hjärtbladen. Bild 1: Hviderup (SE)…

Läs mer
Nu tar betorna fart

Det är bra fart i betorna på Lovisero. Bilderna visar läget tisdagen den 12 maj för de tre sådderna utförda den 13 mars, den 26 mars och den 8 april….

Läs mer