Tillsammans till
20 ton 2020

Sockerskörd över 20 ton i november

Äntligen kan vi presentera årets skörderesultat från 5T-gårdarna. I det här inlägget redovisas den så kallade uppnåbara skörden som besvarar frågan: Vad är den högsta uppnåbara skörden på fältet om allting är så…

Läs mer
Skörd på Gretelund

På 5T-gårdarna är det tid att skörda betorna och se hur långt vi verkligen har nått på resan mot 20 ton socker 2020. Målsättningen i projektet är att minska gapen…

Läs mer