Tillsammans till
20 ton 2020

Med fokus på växtnäring

Ett genomgående tema i 5T 2016 är växtnäring. På flera av gårdarna kommer olika gödslingsstrategier och produkter att testas. Två av tre planerade försök med fosfor i såfåran är nu i marken…

Läs mer